Jennifer Holmberg

Högskolepolitik & Hållbarhet


+358 50 576 5115
jennifer.holmberg@shs.fi

Hej!

Som högskolepolitiskt ansvarig är jag en av styrelsen två externa intressebevakare. Vad det betyder är att jag är med och jobbar för att SHS röst hörs i samhället och att våra medlemmars intressen bevakas även utanför Hanken. Till våra viktigaste intressenter och samarbetspartners hör t.ex. Finlands studentkårers förbund, World Student Capital, HOAS och Studerandenas idrottsförbund. Direkt i januari 2022 ordnas det första välfärdsområdesvalet och nästa år 2023 väljer FInland ny riksdag. Arbetet kring dessa val är också exempel på vad som hör till min post som högskolepolitiskt ansvarig. Är det här frågor också du är intresserad av? Sök med till Intressebevakningsutskottet!

Utöver högskolepolitiken är även hållbarhetsfrågor ett ämne som ligger mig nära hjärtat. SHS ska ta tydliga steg i rätt riktning och mitt jobb är att utveckla och implementera vår hållbarhetsmanual i den dagliga verksamheten.