Studenthälsan (SHVS)

Studenthälsan

Studenternas hälsövårdsstiftelse (SHVS) är en expert inom studerandehälsovård och ger
dig som universitetsstudent allmänna hälso-, munhälso- och psykiatriska tjänster och främjar välbefinnandet i studiesamfunden. Läs om de olika tjänsterna här

När du betalat hälsovårdsavgiften till FPA (mer information om avgiften och fakturering hittar du här), har du rättighet att använda Studenternas Hälsovårdsstiftelses, SHVS, tjänster. Detta innebär att du kan besöka vilken av deras hälsovårdsstationer som helst för att få hälsovård.

För dig som studerar på Hanken i Helsingfors är det SHVS hälsovårdsstation i Helsingfors på Tölögatan 37A och i Otnäs på Otnässvängen 12 som är närmast.
SHVS erbjuder allmän hälsovård, oralvård samt mentalvård för studeranden.

Kontaktuppgifter och öppettider för serviceställen finns på SHVS sin hemsida:

Tidsbeställningen sker via telefon och rätt nummer hittar du här: 


SHVS erbjuder även tjänsten Self där du själv kan kontrollera, avboka samt boka (då du fått lov av en läkare) tider. Det rekommenderas att man tar i bruk Self servicen genast då du betalat hälsovårdsavgiften till FPA. SHVS har även tillgång till OmaKanta, där all din sjukhistoria sparats, för att kunna försäkra alla om en så bra vård som möjligt.

För vidare information, gå in på SHVS hemsida: 

Information om studerandehälsa online
Du kan också hitta hälsoinformation i SHVS:s hälsodatabanken
där du hittar en sammanställning av artiklar relaterade till studerandehälsa, sjukdom, mental hälsa och munhälsa.

Kort video om SHVS tjänster som erbjuds till högskolestuderanden!