Kårverksamhet

Kårverksamhet

På denna sida hittar du mera information om de olika organ inom studentkåren.

Utskott

Utskotten i SHS stöder styrelseledamöter vars arbetsbörda är väldigt stor och svår att göra ensam. Således hjälper utskotten studentkåren att kunna mera effektivt och på ett bättre sätt nå ut t.ex till näringslivet eller sina intressen till Hanken.

Klubbar

Klubbar är organ inom kåren som vem som helst kan grunda under vissa villkor (se klubbmanualen). Klubbar ordnar allt från olika sport evenemang till sitzer och zillisar!

Kommittéer

Kommittéer är aktiva organisationer inom kåren där ordförande väljs direkt av fullmäktige och kommittéen är har som uppgift att ordna vissa evenemang.