Studentkåren

Studentkåren

Studentkåren firade år 2022 sitt 113:e år och har under sin verksamhetstid hunnit skapa en händelserik historia bakom sig. Här är en kort sammanfattning om både stora och små händelser som inträffat på över 110 år.

Uppgifterna har plockats bl.a. ur Hankeitens 50-årsjubileumsnummer samt ur 80-årsjubileumspublikationen och modifierats något där det har ansetts nödvändigt

Historia

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) grundades år 1909, då med namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har kåren haft flera olika namn och verksamhetsformer; sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med högskolereformen år 1979.

Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intresseorganisation för dess ca 2800 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning om vars verksamhet stadgas i studentkårsförordningen. Samtliga studerande vid Hanken Svenska Handelshögskolan är medlemmar av SHS.

Studentkåren har sett en massa människor och händelser under sin över 110-åriga historia. Här är en kort sammanfattning om mer eller mindre viktiga händelser från årens lopp. Uppgifterna har plockats bl.a. ur Hankeitens 50-årsjubileumsnummer samt ur 80-årsjubileumspublikationen och modifierats något där det har ansetts nödvändigt.

Historiska händelser enligt åren

1909 Högre svenska handelsläroverket inleder sin verksamhet
1910 En gemensam lästimme hålls varje måndag för föreningens medlemmar
1911 Man börjar ge ut en egen tidning kallad Niord
1914 Ett eget föreningsband i vitt-svart-vitt anskaffas
1924 En seniorklubb grundas inom Studentföreningen
1927 In skrivs inte mindre än 86 studerande varav 21 är damer
1929 Ombildas handelsläroverket till Svenska handelshögskolan och Studentföreningen till Studentkår (r.f.)
1932 Spexoperan ”Mohrens sista suck” uppförs av studentkåren och blir en stor konstnärlig succé, men tyvärr en mindre ekonomisk sådan
1934 I samband med Studentkårens 25-årsjubileum instiftas kårens lilla och stora förtjänsttecken
1937 Den första egna sångboken trycks
1939 Titeln diplomekonom och diplomkorrespondent antas av studentkåren
1939 Seniorklubben blir NIORD
1943 Årsfesten avbryts av ett fientligt bombanfall och kvällen tillbringas i Fazers källare
1945 Praktikantutbyte mellan de Nordiska Studentkårerna påbörjas på Hanken
1949 Studentkårens omsättning uppgår till 324 000 gamla mark
1953 Kåren får lokaliteter i högskolebyggnaden
1954 Första årsfesten i egen kårlokal
1955 Hankens Officerare grundas
1960 Kåravgiften är 30 mk/år
1960 Mammutkarneval till förmån för flyktinghjälpen anordnas
1960 Studentkårens understödsförening tillkommer med uppgift att lösa ”utrymmes- problemet”
1961 Hanken sparkar in sig i Guinnes rekordbok med sparkbrädssparkarrekordet
1962 Intressebyrån (IB) grundas och står till tjänst med renskrivning och duplicering av seminarieuppsatser och andra arbeten
1963 Tomtanhållan inlämnas till Helsingfors stad
1963 Ölkällaren ställs till studentkårens förfogande
1964 Kårafton ordnas två gånger i veckan och Ölcci har öppet
1965 Stadsstyrelsen erbjuder en tomt i högskolans omedelbara närhet
1965 Klubben ”Akademisk Debatt –63” avslutar sin verksamhet
1966 Kårmötet ersätts av kårfullmäktige som tillsätts genom allmänna val
1966 Syföreningen Hanknål inleder sin (kortvariga) verksamhet
1969 En officiell halvdagstjänst inrättas på kåren; posten kallas generalsekreterare
1970 De första studeranderepresentanterna deltar officiellt i högskolans verksamhet
1971 Kåren slutar kollektivprenumerera på Studentbladet
1971 Hela 47% av de inträdessökande har finska som modersmål
1972 Kårvalskandidaterna ställde för första gången upp under politiska paroller
1972 SOS-Fadderklubb grundas
1974 Kåren söker inträde i Svenska Studenters Intresseförening som utger Studentbladet
1974 En halvsekelgammal dröm förverkligas då kåren flyttar in i egna lokaliteter i Casa Academica
1974 Mammouthfesternas era är slut
1975 Hanken förstatligas & studentkåren tar slutgiltigt plats i högskolans beslutande organ
1976 Ekonomisekreterarposten inrättas på kåren
1976 Programutskottet PUTTE grundas
1977 Korrespondentlinjen avvecklas
1977 Hankeiterna spelar biljard och flipper för FIM 5000/månad
1977 Casa Nostra grundas av ”Guran” Kurtén
1980 Svenska handelshögskolan grundas i Vasa
1980 Hela 43.4% av de intagna hade allmänna vitsordet laudatur i studentbetyget
1983 Nästan 10 000 studerande har skrivits in vid Hanken sedan 1909
1987 International Helsinki Days ordnas för första gången
1988 Kari Kairamo talar på SHS årsfest
1990 Ben Schnitt utnämns till studentkårens hedersordförande
1996 Studierna inleds i den nyrenoverade högskolebyggnaden
1997 Rekryteramässan ordnas för första gången
1998 Årets föreläsare -stipendiet grundas av studentkåren
1999 Jarl Storgårds utnämns till studentkårens hedersordförande
1999 En hankeit (Veikko Valli) väljs till Finlands Studentkårers Förbunds ordförande
2010
2012 Hanken Fashion Night blir en tradition
2016 Årets kurs -stipendiet grundas av studentkåren
2016 Studentkårens ’koppi’ öppnas på Hankens huvudbyggnad
2018 Studentkåren renoveras och flyttar in i sina nyrenoverade lokaler
2019 Casas femma renoveras
2021 SHS egna låt ”Ta mig till Casa” lanserades till vappen!
2022 Årsfesten ordnas för första gången i Maj på grund av pandemin covid-19

Kårordförande genom tiderna

Ordförande av Kamratskapsförbundet och studentföreningen NIORD r.f.
Nerdrum, Thorolf 1909
Mikander, Henning 1909-10
Forss, Rafael 1910-11
Schildt, Holger 1911-12
Idman, Carl 1912-13
Catani, Harald 1913-
Kommonen, Rolf 1913-14
Strömberg, Paul 1914-16
Hackman, Woldemar 1916-17
Schybergson, Henrik 1917-18
Hagström, Ossian A. 1918-19
Kihlman, Åke 1919-20
Söderström, Ragnar 1920-21
Manns, Georg 1921-22
Ahlberg, Bruno 1922-23
Winqvist, Axel 1923-24
Krogius, Birger 1924-25
Alenius, Erik 1925-26
Alfthan Thorsten 1926-27

Ordförande av Svenska handelshögskolans studentkår
Meinander, Thorolf 1927-29
Frölander-Ulf, Erik 1929-30
Meinander, Thorolf 1930-32
Frölander-Ulf, Erik 1932-35
Weckman, Carl-Gustaf 1935-36
Rosenqvist, Harry 1936-38
Weckman, Carl-Gustaf 1938-39
Klussmann, Hans 1939-41
Hemming, Brynolf 1941-43
Wahlberg, Per-Olof 1943-44
Lindfors, Åke 1944-45
Lindblad, Kaj 1945-47
Hohenthal, Harald 1947-48
Andersson, Gösta G. 1948-53
Strack, Sture 1953-55
Schnitt, Ben 1955-59
Backlund, Olof 1959-61
Molin, Max G. 1961-63
Åhman, Göran 1963-67
Storgårds, Jarl 1967-72
Höckerstedt, Torsten 1930-31
Lihr, Holger 1931-31
Weckman, Carl-Gustaf 1932-35
Sandbacka, Lars 1936-
Grönhagen, Boris 1936-38
von Willebrand, Bror-Erik 1938-40
Hemming, Brynolf 1941-42
Lindfors, Åke 1943-44
Ramm-Schmidt, Heinz 1944-45
Ahlfors,Axel 1945-46
Lindgren Nils 1946-47
Fredriksson, Holger 1947-48
Backlund, Olof 1956-57
Lundström, Henrik 1957-58
Lagerman, Göran 1958-59
Thilman, Börje 1959-60
Åhman, Göran 1960-62
Holmberg, Björn 1962-63
Riska, Rolf 1963-64
Moberg, Frank 1964-65
Uunila, Martin 1965-66
Friskberg, Kaj 1966-67
Lindgren, Carl-Johan 1967-68
Bargum, Magnus 1968-69
Rosenlew, Carolus 1969-70
Hamro-Drottz, Filip 1970-71
Björk, Olle T. 1971-
Johansson, Bo 1971-72
Teittinen, Pekka 1972-73
Pyy, Héléne 1973-
Eriksson, Rolf 1973-
Hjelt, Johan 1973-75
Sjöblad, Ulf 1975-
Planting, Mikael 1975-
Seege, Roger 1975-77
Sevelius, Peter 1977-78
Thulé, Anders 1978-79
Tjeder, Peter 1979-80
Weber, Göran 1980-81
Kahila, Leena 1981-82
Bensky, Leo-Dan 1982-83
Magnusson, Jan 1983-
von Troil, Holger 1983-84
Aminoff, Philip 1984-85
Arppe, Peter 1985-86
Hertsberg, Patrik 1986-87
Hisinger-Jägerskiöld, Barbara 1987-88
Varjovaara, Miika 1988-89
Berntzen, Caspar 1989-90
Möller, Roland 1990-91
Talvio, Petra 1991
Kurtén, Anders 1992
Rissanen, Ville 1993
Wartiovaara, Markus 1994
Vesikallio, Sanna 1995
Eriksson, Jon 1996
Perret, Thomas 1997
Björkell, Micaela 1998
Santavirta, Saku 1999
Lindqvist, Carl 2000
von Troil, Sten 2001
Norrgrann, Anders 2002
Backlund, Lotta 2003
Andberg, Benjamin 2004
Löfgrén, Ib 2005
Wörlund, Alexander 2006
Westersund, Carla 2007
Storsjö, Oskar 2008
Westerback, Pontus 2009
Toukkari, Mikko 2010
Gundersby, Cecilia 2011
Savander, Rasmus 2012
Stenberg, Erik 2013
Lundström, Kennet 2014
Hanhirova, Johannes 2015
Sinnemaa, Rasmus 2016
Lumivirta, Karri 2017
Konsti, Henna 2018
Lindén, Andreas 2019
Hindsberg, Fanny 2020
Karlsson, Daniel 2021
Winqvist, Emilia 2022

Hedersmedlemmar

Heikel, Felix (†) 1914
Schildt, Hjalmar (†) 1917
Krogius, Lars (†) 1925
Lesch, Bruno (†) 1926
Gesellius, Rudolf (†) 1934
Stjernvall, Julius (†) 1934
Wasastjerna, Johan Osvald (†) 1934
Nordström, Arthur (†) 1939
Pipping, Hugo E (†) 1944
Gräsbeck, Walter (†) 1947
Grönblom, Edgar (†) 1950
Ramsay, Henrik (†) 1950
Anderson, Amos (†) 1954
Krogius, Birger (†) 1954
Schybergsson, Henrik (†) 1955
Hustich, Ilmari (†) 1960
Olsson, Curt (†) 1962
Meinander, Nils (†) 1967
Olin, Carl-Erik (†) 1967
Fougstedt, Gunnar (†) 1969
Mickwitz, Gösta (†)
1972 Aminoff, C G (†) 1974
Julin von, Jacob (†) 1974
Melin, Ingvar S 1977
Petterson, Filip 1977
Schnitt, Ben (†) 1977
Storgårds, Jarl (†) 1977
Cedercreutz, Magnus (†) 1978
Riska, Olof (†) 1978
Wahlbäck, Lars (†) 1984
Åhman, Göran 1984
Westerlund, Göran 1985
Horn, Tankmar 1986
Rehn, Elisabeth 1986
Meinander, Göran (†) 1988
Grönroos, Christian 1991
Andersson, Gösta G (†) 1992
Björklund, Felix 1993
Bruun, Niklas 1994
Lindberg, Harry 1994
Hamro-Drotz, Filip 1995
Airisto, Lenita 1998
Lerviks, Alf-Erik 1998
Grönroos, Christian 1998
Tandefelt, Marika 1999
Hjelt, Johan 1999
Stenius, Marianne 2001
Hertzberg, Patrick 2009
Frisk, Mikael 2013

Ständiga medlemmar

Vuolio, Aino, miss (†) 1951
Andersson, Gösta G. (†) 1951
Schnitt, Ben (†) 1960
Backlund, Olof 1961
Molin, Max G 1963
Lindberg, Harry 1966
Westerlund, Göran 1966
Åhman, Göran 1968
Johansson, Frideborg 1971
Cedercreutz, Magnus (†) 1972
Petterson, Filip 1972
Tallberg, Peter 1972
Vaenerberg, Jean-Henrik 1972
Widing, Bengt 1972
Storgårds, Jarl (†)1973
Yli-Luopa, Erkki 1975
Lindblad, Kaj (†) 1977
Hellman, Bror (†) 1982
Peltonen, Christer 1984
Stockmann, Karl W 1984
Björklund, Felix 1986
Wahlroos, Björn 1986
Gardberg, Martin 1990
Hamro-Drotz, Filip 1990
Hartwall, Erik 1994
Andersin, Henrik 1998
Hjelt, Johan 1998
Tandefelt, Marika 1998
Bergström, Stig-Erik 2001
Hertsberg, Patrik 2001
Pentti, Heikki (†) 2001
Jonsson, Henrik 2002
Boije af Gennäs, Johan 2002
Bredenberg, Sten 2002
Österberg, Marika 2003
Liljeblom, Eva 2005
Frisk, Mikael 2007
Aminoff, Philip 2007
Varjovaara, Mia 2009
Taimitarha, Paul 2011
Tallqvist, Torkel 2013
von Wendt, Michaela 2022
Taimitarha, Oscar 2022

Inspektorer

Inspektorer vid Kamratförbundet och studentföreningen NIORD r.f.
Heinrichs, Alfred 1915-16
Qvist, Walter 1916-18
Damstén, Birger 1918-19
Nordenstreng, Sigurd 1919-20
Heinrichs, Alfred 1920-22
Lindroos, Väinö 1922-26
Nordström, Arthur 1926-27
Inspektorer vid Svenska Handelshögskolans Studentkår
Nordström, Arthur 1927-
Rosberg, J.E. 1930-32
Pipping, Hugo E. 1932-41
Palmgren, Gunnar 1942-45
Schybergson, Henrik 1945-54
Hustich, Ilmari 1954-60
Meinander, Nils 1960-62
Fougstedet, Gunnar 1962-69
Mickwitz, Gösta 1969-71
Riska, Olof 1971-73
Storgårds, Jarl 1973-74
Riska, Olof 1974-77
Storgårds, Jarl 1977-84
Grönroos, Christian 1984-91
Bruun, Niklas 1991-93
Tandefelt, Marika 1993-02
Liljeblom, Eva 2002-10
Berglund, Tom 2010-13
Spens, Karen 2014-16
Martikainen, Minna 2016-2020
Markus Wartiovaara 2020-

Kuratorer

Meinander, Göran 1980-86
Hamro-Drotz, Filip 1986-94
Airisto, Lenita 1995-97
Hjelt, Johan 1998-00
Hertsberg, Patrik 2001-06
Frisk, Mikael 2007-12
Huber, Satu 2013-16
Hisinger-Jägerskiöld, Barbara 2016- 2021
Denis Strandell 2022 –

Casa Academica

Det finns knappast någon hankeit som inte satt foten på Casa Academica, eller kortare bara Casa. Förutom festställe fungerar Casa som studentkårens bo. Härifrån styrs kårens verksamhet av styrelsen i samarbete med alla kårorganisationerna. Det kan verka självklart att studentkåren har egna utrymmen, men det finns mycket arbete bakom huset som år 2005 genomgick en totalrenovering och 2014 fyllde 40 år.

Efter flera motgångar och utmaningar, invigdes Casa Academica den 5 november 1974, 13 år efter att Svenska handelshögskolans studentkårs Understödsförening haft sitt konstituerande möte. Under dessa 13 år kämpades det om tomten och pengar samlades på alla möjliga tänkbara sätt. Utan den kamp Understödsföreningen förde på 1960- och 70-talet skulle Casa Academica fortfarande vara en oförverkligad dröm.

Svenska ekonomie studenters stiftelse

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) stödjer Hankeiternas samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte genom att stödja studeranden under deras studier, i företagsdrivande eller i början av deras karriär. Dessutom stöder stiftelsen initiativ till att organisera evenemang mellan studerande och alumner, initiativ kopplade till studerandes hälsa och välmående samt samfund och aktörer som gynnar stiftelsens ändamål. Stiftelsen stöder i första hand syften som gynnar flera personer framöver enskilda individer.

Stiftelsen äger också de så kallade kårföretagen: SveCasa och Casa Security (aka IB Bokhandel). SveCasa arrangerar prepkursen närmast Hanken och från IB bokhandel hittar du studierelaterande material och studentkårens produkter för det goda livet! Stiftelsen är också delägare av Academic Business Consulting, en så kallad “ABC-kurs” på Hanken.

Stiftelsen grundades år 2015 och i styrelsen sitter både sakkunniga medlemmar och studerandemedlemmar. Ansökningstiden för stiftelsens styrelse och förvaltningsråd publiceras på SHS.fi. Också ansökningstiden för stiftelsens understöd publiceras på shs.fi. 

Vid frågor kan du kontakta stiftelsens styrelseordförande Ida Andersén eller vice ordförande och företagsansvariga Andreas Lindén på SESS@shs.fi