Svenska ekonomie studenters stiftelse

Svenska ekonomie studenters stiftelse

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) stödjer Hankeiternas samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte genom att stödja studeranden under deras studier, i företagsdrivande eller i början av deras karriär. Dessutom stöder stiftelsen initiativ till att organisera evenemang mellan studerande och alumner, initiativ kopplade till studerandes hälsa och välmående samt samfund och aktörer som gynnar stiftelsens ändamål. Stiftelsen stöder i första hand syften som gynnar flera personer framöver enskilda individer.
Stiftelsen äger också de så kallade kårföretagen: SveCasa och Casa Security (aka IB Bokhandel). SveCasa arrangerar prepkursen närmast Hanken och från IB bokhandel hittar du studierelaterande material och studentkårens produkter för det goda livet! Stiftelsen är också delägare av Academic Business Consulting, en så kallad “ABC-kurs” på Hanken.
Stiftelsen grundades år 2015 och i styrelsen sitter både sakkunniga medlemmar och studerandemedlemmar. Ansökningstiden för stiftelsens styrelse och förvaltningsråd publiceras på SHS.fi. Också ansökningstiden för stiftelsens understöd publiceras på shs.fi. 
Vid frågor kan du kontakta stiftelsens styrelseordförande Daniel Hasselström på sess@shs.fi eller daniel.hasselström@shs.fi 

Hälsning från Svecasa
Svecasa har sedan 1978 hjälpt ansökande att förbereda sig inför inträdesprovet till Hanken. Våra föreläsare är ambitiösa studerande som vill hjälpa prepkursdeltagare uppnå sin dröm om att bli antagna till Hanken. 
Svecasa ordnar både en längre och mer heltäckande kurs och en intensivkurs, där de mest centrala ämnesområdena behandlas. Även om antagningsreformen år 2018 gjorde att inträdeslitteraturen ändrades en del, fortsätter Svecasas verksamhet som vanligt – det enda som ändrats sedan dess är själva kursmaterialet.

Mera information om Svecasa: www.svecasa.fi 

Hälsning från Casa Security
IB bokhandel hittar du på bottenvåningen av Hanken. Vi erbjuder tjänster för såväl studeranden,
Hanken personal samt externa kunder. Hos oss kan du köpa printkrediter, aktivera en Hanken nyckel, köpa studiematerial eller böcker samt Hanken- merchandise. Vi sköter även om uthyrningen av skåp både i skogen och i foajén. 
Om du är intresserad av att binda in din avhandling då studierna är på slutrakan, så lönar det sig att ta kontakt med oss. Vi hjälper även med printjobb, både stora som små. Så ifall du har något du vill printa på större eller mindre än A4, eller t.ex. på annorlunda papper så lönar det sig att sticka sig in så fixar det sig också!

Mera information on IB: https://www.facebook.com/IBbokhandel