Kansliet

Vem finns på SHS kansli?

Välkommen till Studentkårens kansli! Bland kompisar, kallas det nog bara kåren, men här hittar du studentkårens anställda. Fulltidsanställd är Generalsekreteraren, som hanterar SHS administrativa uppgifter. På deltid jobbar även Ekonomi- och Förvaltningssekreteraren samt SHS försäljningskoordinator. Du hittar även kanske också en flitig styrelseledamot eller två på kårens soffor.

Hur hittar du till kansliet?

Bakom hörnet från Hanken (bokstavligen)! Adressen är Sanduddsgatan 7A, våning 2.

Vem skall du kontakta om vad?

  • Allmäna frågor om om studentkårens verksamhet och administrativa angelägenheter, kontakta Generalsekreteraren (gensek@shs.fi)
  • Frågor om Bezala, studentkårens ekonomi och fakturering, kontakta Ekonomisekreteraren (ekonsek@shs.fi)

Öppethållningstider för Kårens Koppi

Kårens koppi är stängd tills vidare, på grund av COVID-19 viruset.

Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Där delas läsårsdekalerna till studiekorten ut vid terminsstarten. Du kan också få hjälp i ärenden relaterade till studiekortet Frank. Vi svarar gärna på övriga frågor eller angelägenheter du har angående studentkåren och dess verksamhet. 

  • Läsårdekalen kan hämtas från Studentkåren (Sanduddsgatan 7A, våning 2)
  • Vänligen kontakta Generalsekreterare per e-post gensek@shs.fi angående angelägenheter av studiekortet!
  • Du kan också använda Frank App som din student ID ifall du inte har en uppdaterad läsårsdekal