Kansliet

Vem finns på SHS kansli?

Välkommen till Studentkårens kansli! Bland kompisar, kallas det nog bara kåren, men här hittar du studentkårens anställda. Fulltidsanställd är Generalsekreteraren Emilia Granqvist, som hanterar SHS administrativa uppgifter. På deltid jobbar även Ekonomi- och Förvaltningssekreteraren Fanny Kesti. Du hittar även kanske också en flitig styrelseledamot eller två på kårens soffor.

  • Läsårdekalen kan hämtas från Studentkåren (Sanduddsgatan 7A, våning 2)
  • Vänligen kontakta Generalsekreterare per e-post gensek@shs.fi angående angelägenheter av studiekortet!
  • Du kan också använda Frank App som din student ID ifall du inte har en uppdaterad läsårsdekal 

Kansliets Öppettider:

  • Måndagar: 9:00–12:00
  • Onsdagar: 9:00–12:00

Om dessa tider inte passar ditt tidsschema, tveka inte att kontakta oss på gensek@shs.fi. Vi är glada att försöka hitta en lämplig tid för att möta dina behov.

Hur hittar du till kansliet?

Bakom hörnet från Hanken (bokstavligen)! Adressen är Sanduddsgatan 7A, våning 2.

Vem skall du kontakta om vad?

  • Allmäna frågor om om studentkårens verksamhet och administrativa angelägenheter, kontakta Generalsekreteraren Emilia Granqvist (gensek@shs.fi)
  • Frågor om Bezala, studentkårens ekonomi och fakturering, kontakta Ekonomisekreteraren Fanny Kesti (ekonsek@shs.fi)

Kårens Koppi

Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Mer information om Koppins öppettider meddelas senare.