Kansliet

Studentkårens kansli finns på Casa Academicas andra våning. Där jobbar studentkårens två anställda samt styrelsen. Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Där delas läsårsdekalerna till studiekorten ut vid terminsstarten. Du kan också få hjälp i ärenden relaterade till studiekortet Frank. Vi svarar gärna på övriga frågor eller angelägenheter du har angående studentkåren och dess verksamhet. 

Öppethållningstider för Kårens Koppi

  • Kårens koppi är stängd tills vidare, på grund av COVID-19 viruset.
  • Läsårdekalen kan hämtas från Studentkåren (Sanduddsgatan 7A, våning 2)
  • Vänligen kontakta Generalsekreterare per e-post gensek@shs.fi eller ring +358 45 148 2377 ifall ni har angelägenheter angående studiekortet!
  • Du kan också använda Frank App som din student ID ifall du inte har en uppdaterad läsårsdekal 

Ärenden som gäller fakturering
Ekonomi- och förvaltningssekreterare
Alexander Therman
ekonomi@shs.fi

Vid övriga tider vänligen kontakta styrelsen på info@shs.fi eller:
Generalsekreterare
Kristiane Width
Tfn. +358 45 148 2377
gensek@shs.fi