Kansliet

Vem finns på SHS kansli?

Välkommen till Studentkårens kansli! Bland kompisar, kallas det nog bara kåren, men här hittar du studentkårens anställda. Fulltidsanställd är Generalsekreteraren Mathilda Lindblom, som hanterar SHS administrativa uppgifter. På deltid jobbar även Ekonomi- och Förvaltningssekreteraren Axel Andersson. Du hittar även kanske också en flitig styrelseledamot eller två på kårens soffor.

  • Läsårdekalen kan hämtas från Studentkåren (Sanduddsgatan 7A, våning 2)
  • Vänligen kontakta Generalsekreterare per e-post gensek@shs.fi angående angelägenheter av studiekortet!
  • Du kan också använda Frank App som din student ID ifall du inte har en uppdaterad läsårsdekal 

Kansliets Öppettider:

  • Måndagar: 9:00–12:00
  • Onsdagar: 9:00–12:00

Om dessa tider inte passar ditt tidsschema, tveka inte att kontakta oss på gensek@shs.fi. Vi är glada att försöka hitta en lämplig tid för att möta dina behov.

Hur hittar du till kansliet?

Bakom hörnet från Hanken (bokstavligen)! Adressen är Sanduddsgatan 7A, våning 2.

Vem skall du kontakta om vad?

  • Allmäna frågor om om studentkårens verksamhet och administrativa angelägenheter, kontakta Generalsekreteraren Mathilda Lindblom (gensek@shs.fi)
  • Frågor om Bezala, studentkårens ekonomi och fakturering, kontakta Ekonomisekreteraren Axel Andersson (ekonsek@shs.fi)

Kårens Koppi

Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Kårens Koppi är öppet varje onsdag kl. 12.00-13.00. Kom på en kopp kaffe eller hämta läsårsdekaler!

Ekonomi

Som medlem i SHS styrelse, klubb eller annat organ har du rätt till återbetalning för
inköp som du har gjort för SHS räkning. Du kan också få dina SHS-stipendier eller klubbbidrag genom Bezala. När du skapar ditt Bezala-konto ska du alltid använda din SHS- e-postadress, inte din Hanken e-postadress. Kvitton som är äldre än 1 månad kommer inte att accepteras. När din Bezala-ansökan har godkänts tar det 2-3 veckor för den att behandlas av vår redovisningsbyrå och betalas ut till dig.