Kansliet

Vem finns på SHS kansli?

Välkommen till Studentkårens kansli! Bland kompisar, kallas det nog bara kåren, men här hittar du studentkårens anställda som för tillfället består av Generalsekreteraren och Ekonomisekreteraren. Du även kanske hittar en styrelseledamot eller två på kårens soffor.

Hur hittar du till kansliet?

Bakom hörnet från Hanken (bokstavligen)! Adressen är Sanduddsgatan 7A, våning 2.

Öppethållningstider för Kårens Koppi

Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Där delas läsårsdekalerna till studiekorten ut vid terminsstarten. Du kan också få hjälp i ärenden relaterade till studiekortet Frank. Vi svarar gärna på övriga frågor eller angelägenheter du har angående studentkåren och dess verksamhet. 

  • Kårens koppi är stängd tills vidare, på grund av COVID-19 viruset.
  • Läsårdekalen kan hämtas från Studentkåren (Sanduddsgatan 7A, våning 2)
  • Vänligen kontakta Generalsekreterare per e-post gensek@shs.fi angående angelägenheter av studiekortet!
  • Du kan också använda Frank App som din student ID ifall du inte har en uppdaterad läsårsdekal 

Ärenden som gäller fakturering
Ekonomi- och förvaltningssekreterare
Alexander Therman
ekonomi@shs.fi

Allmäna ärenden gällande studentkåren riktas till
Generalsekreterare
Kristiane Width
Tfn. +358 45 148 2377
gensek@shs.fi