Intressebevakning

Intern intressebevakning

Studentkårens interna intressebevakning handlar om att bevaka studerandes intressen gällande studier, undervisning, examination, reformer och liknande vid Hanken. 

Arbetet med den interna intressebevakningen koordineras inom Utbildningsutskottet, där alla cirka 40 studeranderepresentanter är medlemmar och som leds av studentkårens utbildningspolitiskt ansvariga.

Våra studeranderepresentanter sitter i följande organ:
Utbildningsrådet (del av Akademiska rådet)
Universitetskollegiet
– Institutionsråden (IR): Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi, institutionsrådet för företagsledning och organisation, institutionsrådet för marknadsföring och logistik samt institutionsrådet för redovisning och handelsrätt
Språkcentrets direktion
Hankens styrelse
Hankens examensnämnd
– Arbetsgrupper och dylikt

Namnen på alla studeranderepresentanter och kontaktuppgifter hittar du här.

Extern Intressebevakning

Kårens intressen bevakas också externt. Högskole- och socialpolitiska, kommunala och internationella ärenden är främst på styrelsens ansvar.

Extern intressebevakning sker främst via regelbundet kontakt med kårens samarbetsorganisationer. På socialpolitiska fronten betyder detta SHVS (Studenthälsan), HOAS och OLL.

I högskolepolitiska ärenden hålls kontakt med andra studentkårer i Finland samt FSF (Finlands Studentkårers Förbund) och kommunalpolitiska ärenden diskuteras i huvudstadsregionens World Student Capital -nätverk.

Studentkåren har även samarbetspartners utanför Finland och är med i Nordic Board för att öka samarbetet mellan olika länder och studerande.