Kontakt

Kansliet

Ville Ruokonen  
Ordförande – SHS 
Tfn. +358 50 402 0047
 ordforande@shs.fi
Emilia Granqvist  
Generalsekreterare 
gensek@shs.fi
Fanny Kesti 
 Ekonomisekreterare 
ekonomi@shs.fi
Jämlikhets & trakasseriombud
Frida Winberg och Axel Anderson
trakasserier@shs.fi

Frågor till Styrelsen

styrelsen@shs.fi

Allmänna frågor

info@shs.fi

Här hittar du oss!

Adress:
Sanduddsgatan 7A 2 vån, 00100 Helsingfors, Finland

E-fakturaadress:
003726937539

Pappersfakturaadress:
Svenska Handelshögskolans Studentkår, c/o Azets Insight Oy Ab, PB 99, 10601 EKENÄS

Kontonummer:
OP Osuuspankki FI57 5780 3820 1142 12 BIC OKOYFIHH