Kontakt

Kansliet

Ville Ruokonen

Ordförande – SHS
Tfn. +358 50 402 0047

ordforande@shs.fi

Emilia Granqvist

Generalsekreterare
gensek@shs.fi

Fanny Kesti

Ekonomisekreterare ekonomi@shs.fi

Allmänna frågor

info@shs.fi

Här hittar du oss!

Adress:
Sanduddsgatan 7A 2 vån, 00100 Helsingfors, Finland

E-fakturaadress:
003726937539

Pappersfakturaadress:
Svenska Handelshögskolans Studentkår, c/o Azets Insight Oy Ab, PB 99, 10601 EKENÄS

Kontonummer:
OP Osuuspankki FI57 5780 3820 1142 12 BIC OKOYFIHH