Näringsliv

Näringslivsrelationer

Som studerande på Hanken har man utöver studierna utmärkta möjligheter att bekanta sig med intressanta arbetsgivare genom hela studietiden. Det arrangeras en mängd olika evenemang där Hankeiter kan träffa företag och nätverka med deras representanter. Som studerande lönar det sig absolut att ta vara på de här chanserna och på så sätt få en liten förstart till arbetslivet. Inom SHS är det Näringslivsutskottet som sköter om kontakten mellan näringslivet och studentkåren.

Läs mera om SHS företagssamarbeten på de här sidorna!

Samarbetsmöjligheter

För att veta mera om våra samarbetsmöjligheter kan du vara i kontakt med naringsliv@shs.fi eller fylla i formuläret nedan!

Var i kontakt med oss!

Våra partners

SHS har nära samarbete med näringslivet i Finland och Norden för att hjälpa våra medlemmar och partners hitta varandra i arbetslivet. Genom att följa SHS, Näringslivsutskottet och våra partnerföretag i sociala medier hålls du uppdaterad om spännande karriärmöjligheter och evenemang. Läsa mera om våra partnerföretag på Partners sidan!

Våra huvudpartners

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet (NU) på SHS sköter om studentkårens kontakter till näringslivet och fungerar som länken mellan studerande och företag. Vår roll är alltså att hjälpa företagen nå hankeiter men framförallt att underlätta våra studerandes vägar till arbetslivet. NU ser även till att Hankens studerande kan utnyttja en mängd medlemsförmåner via SHS Benefits och utskottets verksamhet finansierar en del av studentkårens övriga evenemang.