niord.fi

Vår mångsidiga verksamhet erbjuder något för alla ekonomer.

Niord är den näst största föreningen inom Finlands Ekonomer och bevakar bland annat de svenskspråkiga intressena i förbundet. Via ditt medlemskap i Niord får du ta del av alla de förmåner och tjänster som Niord och Finlands Ekonomer erbjuder. 

Niord bildar ett nätverk där du skapar kontakt till ekonomkolleger och vi erbjuder program inom kompetensutveckling och personlig utveckling samt nätverk och rekreation.

Alla som har avlagt en merkantil högskoleexamen kan bli medlemmar, men över 90 % av Niords ca 3500 medlemmar har utexaminerats från Hanken i Helsingfors eller Vasa. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen och i Österbotten.

Vi vill ge dig redskap för ett föränderligt arbetsliv!

Juniormedlem

Så länge du studerar är du via SHS eller SSHV automatiskt medlem i Finlands Ekonomer som är ekonomernas intresseorganisation. Till Finlands Ekonomer hör 25 ekonomföreningar med 34.000 medlemmar och 13 studerandeföreningar med 17.000 medlemmar; totalt är alltså över 50.000 ekonomer med. När du examineras upphör ditt medlemskap i studenkåren och för att kunna fortsätta att ha nytta av förmånerna skall du ansluta dig till en ekonomförening. Vi hoppas förstås att du då väljer Niord som är den ekonomförening som i första hand riktar sig till hankeiterna!

Så länge du är ekonomistuderande kan du bli juniormedlem i Niord! Medlemskapet är gratis och betyder att ditt medlemskap automatiskt fortsätter efter din examen och du kan fortsätta dra nytta av alla förmåner. Du får dessutom 50% rabatt på Finlands Ekonomers medlemsavgiften för de två första åren efter examen. 

Fyll i dina uppgifter här för att bli juniormedlem i Niord!