Casas historia

Casas historia

Det finns knappast någon hankeit som inte satt foten på Casa Academica, eller kortare bara Casa. Förutom festställe fungerar Casa som studentkårens bo. Härifrån styrs kårens verksamhet av styrelsen i samarbete med alla kårorganisationerna. Det kan verka självklart att studentkåren har egna utrymmen, men det finns mycket arbete bakom det hus som sommaren 2005 genomgick en totalrenovering och år 2014 fyllde 40 år.

Efter flera motgångar, invigdes Casa Academica den 5 november 1974, 13 år efter att Svenska Handelshögskolans Studentkårs Understödsförening haft sitt konstituerande möte. Under dessa 13 år kämpades det om tomten och pengar samlades på alla möjliga tänkbara sätt. Utan den kamp Understödsföreningen förde på 1960- och 70-talet skulle Casa Academica fortfarande vara en oförverkligad dröm.