Äldremannarådet

Äldremannarådet

Äldremannarådet är ett rådgivande organ som har rätt att rapportera och göra förslag till styrelsen och fullmäktige.

Äldremannarådet består av ordförande och tre till fem medlemmar, vilka är erfarna kåraktiva som oftast innehaft ett flertal förtroendeposter.

Äldremannarådet fungerar i praktiken som studentkårens ”senior advisors”, och har därmed rollen att rådgiva och stöda studentkårens nuvarande ansvarspersoner. Äldremannarådet har förutom att främja kontinuitet inom studentkårens verksamhet och förvaltning även som uppgift att hålla ett öga på implementeringen av kårens vision, mission och strategi.

Äldremannarådet 2021: Julius Tallqvist (ordförande), Alina Anderson (vice ordförande), Andreas Lindén, Erika Storfors, Eliott Tallqvist, Fanny Hindsberg.

Här hittar du vår apkarta och kompetensområden

Kontakt: Julius Tallqvist aldremannaradet@shs.fi