Studentkårsavgiften och hälsovårdsavgiften

Studentkårsavgiften

Enligt universitetslagen skall varje högskola/universitet ha en studentkår i vilken alla studerande är medlemmar. I och med detta ska alla studerande betala en studentkårsavgift på 34 €.

Studentkårsavgiften för hösten 2024 är 35 euro
Studentkårsavgiften för våren 2025 är 35 euro

 • Du får söka bostad via HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse)
 • Du får via Frank ta del av många bra erbjudanden
 • Du får ta del av tutorering under ditt gulnäbbsår
 • Du får delta på alla de evenemang som kårens kommittér, utskott, klubbar och ämnesföreningar ordnar
 • Du har möjlighet att själv grunda en klubb och få utrymmen och finansiellt stöd av studentkåren
 • Du får äta lunch till studerandepris vid studeranderestaurangerna
 • Du får som studentkårsmedlem möjlighet att påverka och förbättra dina studier vid Hanken via våra studeranderepresentanter (som faciliteras av studentkåren)
 • Du har möjlighet att bli kåraktiv. Studentkåren drivs tills största delen av våra förtroendevalda. Att vara förtroendevald och kåraktiv är både roligt och lärorikt!
 • Du kan ansöka om stipendier som studentkåren delar ut
 • Du får åka buss och tåg till studerandepris
 • Du får dina intressen, som studerande, bevakade i olika organisationer som t.ex. FSF – Finlands Studentkårers Förbund och Finlands ekonomer
 • Du får tillgång till kårens utrymmen, dvs. en plats för dig att göra skolarbeten vid våra datorer, koppla av i sofforna över ett avsnitt på Netflix eller en match på vår Playstation samt tillgång till ett kök där du kan fixa mellanmål och koka kaffe
 • Du har tillgång till IB -Intressebyrån. Här kan du köpa allt från kursmaterial till halarmärken, sångbok, pennor, häften och beerpongutrustning
 • Du har möjlighet att söka jobb och styrelseposter i något av våra kårföretag, t.ex. Svecasa

ANSÖKAN OM ÅTERBETALNING AV STUDENTKÅRSAVGIFTEN
I fall att du närvaroanmält dig men före terminen börjat märker att du inte kommer att kunna studera under terminen kan du frånvaroanmäla dig. Du kan då ansöka om återbetalning av
studentkårsavgiften. När terminen väl har börjat kan du inte längre ändra en närvaroanmälan till en frånvaroanmälan.
Mera info och ansökning: Ansökan om återbetalning av studentkårsavgiften

Hälsovårdsavgiften

Studerande ska även betala en hälsovårdsavgift till FPA. Hälsovårdsavgiften är 36,80 euro per termin år 2023. Avgiften ska betalas till FPA för både vår- och höstterminen. Du får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Storleken på avgiften fastställs genom förordning av statsrådet och den kan variera från ett år till ett annat.

Du kan betala avgiften fastän du ännu inte har anmält dig som närvarande. Avgiften betalas i e-tjänsten MittFPA. Om du är närvaroanmäld i fler än ett universitet, ska avgiften betalas en gång per termin. Du får använda Studenthälsan på olika studieorter.

Hälsovårdsavgiften fastställs för ett kalenderår åt gången. Våren 2023 kan du alltså betala hälsovårdsavgiften för både vårterminen 2023 och höstterminen 2023. Mer info.

Man kan använda SHVS tjänster om man avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid en finländsk högskola och har anmält sig som närvarande för terminen. Inkommande internationella utbytesstuderande har inte rättigheter att använda SHVS tjänster.