Studentkårsavgiften

Studentkårsavgiften

Enligt universitetslagen skall varje högskola/universitet ha en studentkår i vilken alla studerande är medlemmar. I och med detta ska alla studerande betala en studentkårsavgift som består av både medlemsavgiften till studentkåren och avgift för hälsovård. Den totala avgiften är i år 68 euro. Här nedanför kan du se en lista på vad du får för nytta av att betala denna studentkårsavgift en gång per år.

 • Studentkårsavgiften för hösten 2022 är 34 euro
 • Studentkårsavgiften för våren 2023 är 34 euro
 • Du får söka bostad via HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse)
 • Du får via Frank ta del av många bra erbjudanden
 • Du får ta del av tutorering under ditt gulnäbbsår
 • Du får delta på alla de evenemang som kårens kommittér, utskott, klubbar och ämnesföreningar ordnar
 • Du har möjlighet att själv grunda en klubb och få utrymmen och finansiellt stöd av studentkåren
 • Du får äta lunch till studerandepris vid studeranderestaurangerna
 • Du får som studentkårsmedlem möjlighet att påverka och förbättra dina studier vid Hanken via våra studeranderepresentanter (som faciliteras av studentkåren)
 • Du har möjlighet att bli kåraktiv. Studentkåren drivs tills största delen av våra förtroendevalda. Att vara förtroendevald och kåraktiv är både roligt och lärorikt!
 • Du kan ansöka om stipendier som studentkåren delar ut
 • Du får åka buss och tåg till studerandepris
 • Du får dina intressen, som studerande, bevakade i olika organisationer som t.ex. FSF – Finlands Studentkårers Förbund och Finlands ekonomer
 • Du får tillgång till kårens utrymmen, dvs. en plats för dig att göra skolarbeten vid våra datorer, koppla av i sofforna över ett avsnitt på Netflix eller en match på vår Playstation samt tillgång till ett kök där du kan fixa mellanmål och koka kaffe
 • Du har tillgång till IB -Intressebyrån. Här kan du köpa allt från kursmaterial till halarmärken, sångbok, pennor, häften och beerpongutrustning
 • Du har möjlighet att söka jobb och styrelseposter i något av våra kårföretag, t.ex. Svecasa

ANSÖKAN OM ÅTERBETALNING AV STUDENTKÅRSAVGIFTEN
I fall att du närvaroanmält dig men före terminen börjat märker att du inte kommer att kunna studera under terminen kan du frånvaroanmäla dig. Du kan då ansöka om återbetalning av
studentkårsavgiften. När terminen väl har börjat kan du inte längre ändra en närvaroanmälan till en frånvaroanmälan.
Mera info och ansökning: Ansökan om återbetalning av studentkårsavgiften.docx