Studentkårsavgiften

Studentkårsavgiften

Enligt universitetslagen skall varje högskola/universitet ha en studentkår i vilken alla studerande är medlemmar. I och med detta ska alla studerande betala en studentkårsavgift som består av både medlemsavgiften till studentkåren och avgift för hälsovård. Den totala avgiften är i år 125 euro. Av dessa går 57 euro direkt till SHVS (Studenternas Hälsovårdsstiftelse) och innebär att du som studerande får använda studenthälsan. Resterande 68 euro går till studentkåren. Här nedanför kan du se en lista på vad du får för nytta av att betala denna studentkårsavgift en gång per år.
OBS! På grund av SHVS utvidnigen (godkändes av regeringen 1.3.2019), som träder i kraft från och med den 1.1.2021, kommer studentkårerna inte längre att stå för hälsovårdsavgiften, utan den betalas direkt av studerandena själva till FPA. Den nya lagstiftningen innebär även ändringar för internationella studeranden.

 •  Studentkårsavgiften för hösten 2020 är 62.50 euro (hälsovårdsavgiften ingår ännu).
 •  Studentkårsavgiften för våren 2021 är 34 euro.
 • Du får använda SHVS (studenthälsan)
 • Du får söka bostad via HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse)
 • Du får via Frank ta del av många bra erbjudanden
 • Du får ta del av tutorering under ditt gulnäbbsår
 • Du får delta på alla de evenemang som kårens kommittér, utskott, klubbar och ämnesföreningar ordnar
 • Du har möjlighet att själv grunda en klubb och få utrymmen och finansiellt stöd av studentkåren
 • Du får äta lunch till studerandepris vid studeranderestaurangerna
 • Du får som studentkårsmedlem möjlighet att påverka och förbättra dina studier vid Hanken via våra studeranderepresentanter (som faciliteras av studentkåren)
 • Du har möjlighet att bli kåraktiv. Studentkåren drivs tills största delen av våra förtroendevalda. Att vara förtroendevald och kåraktiv är både roligt och lärorikt!
 • Du kan ansöka om stipendier som studentkåren delar ut
 • Du får åka buss och tåg till studerandepris
 • Du får dina intressen, som studerande, bevakade i olika organisationer som t.ex. FSF – Finlands Studentkårers Förbund och Finlands ekonomer
 • Du får tillgång till kårens utrymmen, dvs. en plats för dig att göra skolarbeten vid våra datorer, koppla av i sofforna över ett avsnitt på Netflix eller en match på vår Playstation samt tillgång till ett kök där du kan fixa mellanmål och koka kaffe
 • Du har tillgång till IB -Intressebyrån. Här kan du köpa allt från kursmaterial till halarmärken, sångbok, pennor, häften och beerpongutrustning
 • Du har möjlighet att söka jobb och styrelseposter i något av våra kårföretag, t.ex. Svecasa

ANSÖKAN OM ÅTERBETALNING AV SHVS AVGIFTEN- endast relevant för höst terminen 2020
Om du är registrerad vid två nationella universitet har du betalat studentkårsavgift till två studentkårer. Du har dock rätt till återbetalning av ena hälsovårdsavgiften från den studentkår till vilken du betalat medlemskap sist.
Mera info och ansökning: Ansökan om återbetalning av SHVS avgiften.docx
ANSÖKAN OM ÅTERBETALNING AV STUDENTKÅRSAVGIFTEN
I fall att du närvaroanmält dig men före terminen börjat märker att du inte kommer att kunna studera under terminen kan du frånvaroanmäla dig. Du kan då ansöka om återbetalning av
studentkårsavgiften. När terminen väl har börjat kan du inte längre ändra en närvaroanmälan till en frånvaroanmälan.
Mera info och ansökning: Ansökan om återbetalning av studentkårsavgiften.docx