Administration

Administration

På denna sida hittar du mera information gällande om hur SHS förvaltas och information om de olika ledningsorganen inom SHS.

Kansliet

Studentkårens kansli finns på Casa Academicas andra våning. Där jobbar studentkårens två anställda samt styrelsen. Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Där delas läsårsdekalerna till studiekorten ut vid terminsstarten. Du kan också få hjälp i ärenden relaterade till studiekortet Frank. Vi svarar gärna på övriga frågor eller angelägenheter du har angående studentkåren och dess verksamhet. 

Öppethållningstider för Kårens Koppi

  • Kårens koppi är stängd tills den 13.5, I enlighet med Finska myndigheters riktlinjer angående COVID-19 viruset.
  • Vänligen kontakta Generalsekreterare per e-post gensek@shs.fi eller ring +348 45 148 2377 ifall ni har angelägenheter angående studiekortet!
  • Du kan också använda Frank App som din student ID ifall du inte har en uppdaterad läsårsdekal 
Daniel kansliet

Ärenden som gäller fakturering
Ekonomi- och förvaltningssekreterare
Daniel Karlsson
ekonomi@shs.fi

Kansliets personal

Vid övriga tider vänligen kontakta styrelsen på info@shs.fi eller:
Generalsekreterare
Kristiane Width
Tfn. +348 45 148 2377
gensek@shs.fi

Årets styrelse

Årets styrelse består av sju gamyler plus Nea som håller resten av oss unga. Vi har mycket kårerfarenhet under bältet och gör vårt bästa för du skall ha en så trevlig studietid som möjligt.

Mera information om oss hittar du med att scrolla lite neråt och där hittar du också mera om oss ifall du vill veta vad vi egentligen gör annat än dricker kaffe på kåren och myser.

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av 20 medlemmar som väljs genom hemliga, proportionella val varje höst. Fullmäktige har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens budget, studentkårsavgift, verksamhetsplan och att göra de största linjedragningarna för studentkåren. Ytterligare utser fullmäktige styrelseordförande och fastslår styrelsens sammansättning samt utser kommittéeordföranden och övervakar styrelsens arbete. Fullmäktige kan även bland annat behandla motioner undertecknade av minst tio (10) närvaroanmälda studentkårsmedlemmar.

Fullmäktige har möte ungefär en gång per månad under vår- och höstterminen. Mötena är öppna för alla studenkårsmedlemmar, vilket betyder att alla är välkomna att närvara vid mötena och följa med hur beslutsfattandet går till på SHS.

Om du vill påverka fullmäktiges arbete eller beslut är lättaste sättet att komma ihåg att rösta i fullmäktigevalet som hålls varje höst, eller varför inte själv ställa upp i valet! Under fullmäktiges verksamhetsperiod påverkar du enklast genom att helt enkelt tala med den kandidat du röstade på i valet eller ta kontakt med ordförande. Som tidigare nämnts kan närvaroanmälda studentkårsmedlemmar även lämna in motioner (med minst 10 underskrifter) till fullmäktige som sedan behandlas på nästa möte.

Fullmäktige har representanter från både Helsingfors och Vasa, platsfördelning bestäms enligt hur rösterna i valet faller.

Ifall du har frågor, funderingar, åsikter, ris eller ros – tveka inte att ta kontakt med ordförande eller någon annan från presidiet. Jag uppmuntrar alla studentkårsmedlemmar att aktivt följa med fullmäktiges beslut (referat och protokoll finns på shs.fi) eftersom att många av dem påverkar alla SHS medlemmar. Jag hoppas att det kommande året präglas av öppna och givande diskussioner där vi kan föra studentkåren framåt. SHS slagord är ”Finlands roligaste studentkår”, jag vill att alla skall anse att detta stämmer och att kåren skall jobba med detta i åtanke.
Förhoppningsvis ses och hörs vi under året!

Henna Konsti,
ordförande
Henna.konsti@shs.fi
Lydia Nystén
vice ordförande
lydia.nysten@shs.fi
Linn Björkholm
andra vice ordförande och fullmäktiges stora utskotts ordförande
linn.bjorkholm@shs.fi