Doktorander

Vad får doktorander ut av sitt medlemskap?

Som doktorand kan du gå med i studentkåren vid Hanken. Medlemsavgiften är ca 70 euro för hela läsåret. Studentkåren erbjuder många olika evenemang som också kan intressera doktorander, t.ex. företagsbesök och olika temaveckor (så som välmåendeveckan). Du är också fri att gå med i alla våra klubbar och kommittéer, exempel på dessa klubbar/kommittéer är Hankinvest, Hanken Entrepreneurship Society och Näringslivsutskottet. Mer information om våra klubbar och kommittéer finns på vår webbplats. Det är också möjligt att skapa klubbar, varför inte en ”Doktorsklubb” (en liknande klubb finns ännu inte). Som medlem har du rätt att boka och använda studentkårens lokaler gratis.

Observera att medlemskap i studentkåren och Frank-kortet för doktorander inte ger dig rätt till samma rabatter och förmåner som för masterstudenter (t.ex. transport- eller hälsovårdstjänster). Som medlem i studentkåren kan du beställa det nationella studentkortet, även kallat Frank-studentkortet, som ger doktoranden rätt till rabatter på teatern och andra kulturevenemang och som kan användas som universitetets bibliotekskort, medlemskort för universitetets idrottstjänster och som betalkort på vissa ställen.