Doktorander

Vad får doktorander ut av sitt medlemskap?

Som doktorand kan du gå med i studentkåren vid Hanken. Medlemsavgiften är 68 euro för hela läsåret, 34 euro för en termin. Som doktorand blir du inte automatiskt en medlem i studentkåren, utan beviljas medlemskap efter ett styrelsebeslut. Ifall du har betalat medlemsavgiften, kontakta gensek@shs.fi för att få ärendet vidare till styrelsen.

Studentkåren erbjuder många olika evenemang som också kan intressera doktorander, t.ex. företagsbesök och olika temaveckor (så som välmåendeveckan). Du är också fri att gå med i alla våra klubbar, kommittéer och utskott, exempel på dessa är Hankinvest, Hanken Entrepreneurship Society och Näringslivsutskottet. Mer information om våra klubbar och kommittéer finns på vår webbplats. Det är också möjligt att skapa klubbar, varför inte en ”Doktorsklubb” (en liknande klubb finns ännu inte). Som medlem har du rätt att boka och använda studentkårens lokaler gratis.

Observera att medlemskap i studentkåren och Frank-kortet för doktorander inte ger dig rätt till samma rabatter och förmåner som för magisterstudenter (t.ex. transport- eller hälsovårdstjänster). Som medlem i studentkåren kan du beställa det nationella studentkortet, även kallat Frank-studentkortet, som ger doktoranden rätt till rabatter på teatern och andra kulturevenemang och som kan användas som universitetets bibliotekskort, medlemskort för universitetets idrottstjänster och som betalkort på vissa ställen. Doktorander får tillsvidare inte VR:s och HRT:s biljettrabatter och inte heller FPA:s subventionerade studentlunch. Vissa studentrestauranger har dock en särskild studentrabatt för doktorander, som kan erhållas med studiekortet.