Studentkåren

Studentkåren

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) grundades år 1909, då med namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har kåren haft flera olika namn och verksamhetsformer; sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med högskolereformen år 1979.

Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intresseorganisation för dess ca 2800 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning om vars verksamhet stadgas i studentkårsförordningen. Samtliga studerande vid Hanken Svenska Handelshögskolan är medlemmar av SHS.