Studentkåren

Studentkåren

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) grundades år 1909, då med namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har kåren haft flera olika namn och verksamhetsformer; sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med högskolereformen år 1979.

Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intresseorganisation för dess ca 2800 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning om vars verksamhet stadgas i studentkårsförordningen. Samtliga studerande vid Hanken Svenska Handelshögskolan är medlemmar av SHS.

Mission

Studentkårens mission är att erbjuda värdefull verksamhet och social samvaro för alla
hankeiter. Studentkåren arbetar aktivt för gott ledarskap, personlig utveckling och
personligt ansvarstagande.

Studentkårens vision är att vara en välkomnande gemenskap för alla hankeiter under och
efter deras studietid som inspirerar till samhälleligt engagemang och ansvarstagande.

Vision

Studentkårens vision är att vara en välkomnande gemenskap för alla hankeiter under och
efter deras studietid som inspirerar till samhälleligt engagemang och ansvarstagande.

Organisationsschema