Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet

Kontaktperson: Emilia Donner
emilia.donner@shs.fi

Näringslivsutskottet (NU) sköter om studentkårens kontakter till näringslivet och fungerar som länken mellan studerande och företag. Vår roll är alltså att hjälpa företagen nå hankeiter men framförallt att underlätta våra studerandes vägar till arbetslivet. NU ser även till att Hankens studerande kan utnyttja en mängd medlemsförmåner via SHS Benefits och vår verksamhet finansierar en del av studentkårens övriga evenemang.

Företagssamarbeten kan ske på diverse olika sätt och vi utvecklar konstant nya samarbetsmöjligheter och sätt för studerande att bekanta sig med sina potentiella arbetsgivare. Bakom allt det här finns Näringslivsutskottet och dess medlemmar.

Som medlem i NU får man en ypperlig möjlighet att förstärka sina business färdigheter samtidigt som man vidgar sina nätverk med starka band till Finlands ledande företag och förstås övriga NU medlemmar. I NU får man praktisk erfarenhet av bland annat B2B försäljning, förhandling och employer branding. Man får vara med och ordna några av SHS största evenemang som t.ex. Hanken Network Day och det finns även möjlighet att ordna nya, innovativa evenemang tillsammans med våra partnerföretag. 

Du hittar oss även på Instagram @shsnaringslivsutskottet, LinkedIn SHS Business Committee och på FB @Näringslivsutskottet, The Business Committee. Bäst når du oss per epost via naringsliv@shs.fi.


Näringslivsutskottet 2021

Övre raden från vänster:  Robin Berntzen, Wilhelm Törrönen, Frida Sande, Sonia Hakala och Emelie Holmqvist. Mittersta raden från vänster: Fanny Kesti, Sandra Isaksson, Emilia Donner (ordf.), Jessica Holmberg och Emma Blomster. Nedre raden från vänster: Robert Laukas, Oskar Eskman, Mikaela Löfström (vice ordf.), Jonas Madsén och Jere Henriksson