Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 7/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 7/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2

Tid: 21.2.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Linn Grönlund, Victor Dahlberg, Aliisa Lundén, Jonatan Stenberg och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl.10.15 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Rajakangas anmäler att soundboxen är sönder och kan inte hyras ut.
 • Eriksson anmäler att det är årsfestsvecka. 
 • Stenberg anmälde att han blivit vald till IB:s vice ordförande.

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om deltagande på årsfester.
 • Val av medlemmar till SHS:s delegation på Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte. 
 • Beslut om öppnande av konto för förvaltning av Mikael Forsells stipendium
 • Beviljande av undantagslov

Styrelsens aktiviteter

7/2024

Gemensamma

 • Deltagit på lobbningsskolning ordnat av Finlands Ekonomer
 • Deltagit på fullmäktigemöte 2/24

Sofie Eriksson

 • Lägessnack med styrelseledamöter
 • Bjudit på kaffe i kårens koppi
 • Förberett material för fullmäktigemöte 2/24
 • Deltagit på Hankens ledningsgrupps strategidag
 • Deltagit på Svenska ekonomie studenters stiftelses styrelsemöte
 • Representerat SHS på Åbo Akademis Studentkårs 105-årsfest
 • Haft möte med SSHV:s ordförande Julia om aktuella ärenden
 • Bistått Årsfestkommittén i diverse ärenden kring årsfesten
 • Skrivit tal till årsfesten
 • Haft möte med representanter från Finlands Ekonomer gällande vårt samarbete
 • Deltagit på Svenska ekonomie studenters stiftelses förvaltningsrådsmöte
 • Fixat ärenden kring ekonomiförvaltning

Victor Dahlberg

 • Rekryterat för Utbildningsutskottets styrelse
 • Deltagit på Svenska ekonomie studenters stiftelses förvaltningsråds möte
 • Planerat Utbildningsutskottets möte
 • Planerat presentationen av Årets Föreläsare under årsfesten
 • Påbörjat rekrytering och planering för Huvudämneskvällen
 • Deltagit i lobbningsutbildning med Finlands Ekonomer.

Jonatan Stenberg

 • Lägessnack med Sofie
 • Möte med arbetsgruppen för policydokumentet
 • Möte med arbetsgruppen för valordningen
 • Möte om europeiska universitetsallianser med FSF
 • Möte med Elsa Lindberg från HUS
 • Möte om EU-val debatten

Aliisa Lundén

 • Möte med arbetsgruppen för policydokument
 • Deltagit på möte med Unisports ledningsgrupp
 • Deltagit i SHVS möte
 • Varit med i Ekonomit lobbnings utbildning
 • Representerat SHS på Åbo Akademis Studentkårs 105-årsfest
 • Hållit utskottets andra möte
 • Planerat välmåendeveckan

Jesper Rajakangas

 • Bjudit på kaffe i Kårens koppi
 • Haft möte med Idrottskommitténs sponsteam
 • Möte med ett nytt företag om möjligt samarbete
 • Näringslivsutskottets möte 5/2024
 • Deltagit på möte med Unisports ledningsgrupp
 • Möte med arbetsgruppen för revidering av disciplinreglementet
 • Svenska ekonomie studenters stiftelses styrelsemöte 1/2024
 • Gjort nytt försäljningsmaterial för både allmänna samarbetsmöjligheter och Casa 50
 • Översatt implementeringsplanen
 • Hjälpt styrelseordförande med administrativa ärenden

Linn Grönlund

 • Haft möte med Casa 50 arbetsgruppen
 • Planerat vidare på Casa 50-fest praktikaliteter
 • Haft lägessnack med Sofie

Matias Monola

 • Deltagit SESS förvaltningsrådsmöte
 • Hanterat bokningskalendern
 • Deltagit på Casa50 arbetsgrupps möte

Mats Lehto

 • Uppdaterat klubbar och Generalsekreterarens sida på hemsidan
 • Jobbat på att få administrativ tillgång till SHS Facebook och Canva premium (gratis)
 • Rensat hemsidan från gamla och icke-relevanta inlägg
 • Allmän hantering av SHS kommunikation
 • Organiserat och marknadsfört årsfestveckan