Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 3/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 3/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Google Meet

Tid: 24.1.2024 kl. 10.00

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Aliisa Lundén, Jonatan

Stenberg, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Styrelseledamot Stenberg meddelar att han har blivit vald till vice ordförande för World Student Capital.
 • Kårordförande Eriksson meddelar att styrelsen har deltagit på Kylteridagarna 2024.

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om deltagande på årsfester

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på KYPÄ-etkot & Kylteridagarna organiserat av Finlands Ekonomer
 • Umgåtts med Merkantila Klubben & SSHV 
 • Fotograferats av Jonatan från Informationskommittén
 • Städat kåren
 • Möte med Årsfestkommittén om årsfestdagen

Sofie Eriksson

 • Möte med Hankens ledningsgrupp
 • Lägessnack med alla
 • Beställt ryggmärken
 • Möte med Axel om ekonomiförvaltning
 • Möte med Emilia om skolning för nya generalsekretaren
 • Försökt få bank- & korträttigheter från Andelsbanken
 • KPV-möte (Kylteripuheenjohtajien verkosto)
 • Deltagit på FSF:s och SAMOK:s lanseringstillfälle av deras EU-valkampanj
 • Hjälp Master’s Committee med deras verksamhetsredogörelse
 • Möte med Hanken om samarbetsmöjligheter kring marknadsföring
 • Kontakt med NHHS angående UKEN
 • Förberedelser för Fullmäktigemöte 1/24
 • Fyllt i HOAS lähipiirikysely

Victor Dahlberg

 • Haft första mötet/workshop för Utbildningsutskottet.
 • Fortsatt planeringen av Utbildningsutskottets ledningsgrupp.
 • Deltagit på Kylteripäivät 2024.
 • Introducerats till studerandecase.
 • Tagit kontakt med förra årets föreläsare och öppnat röstningen för årets föreläsare 2023.
 • Aktiverat Utbildningsutskottets sociala medier

Jonatan Stenberg

 • Presenterat SHS till nya utbytes studerandena
 • Möte med Ekonomi sekreteraren Axel 
 • Deltagit på World Student Capitals första styrelsemöte
 • Börjat planerandet av EU-val debatt
 • Möte med Elsa Lindberg från HUS och planerat samarbete med ÅAS, AUS och TAIYO
 • Övervakat Welcome Dinner

Aliisa Lundén

 • Möte med diversity, equity and inclusivity gruppen
 • Har förberett för Välmåendegruppen
 • Diskuterat med andra socialpolitisk ansvariga på kylteripäivät
 • Haft möte med Student Housing Support
 • Bokat trakasseri ombuds skolning med IHD
 • Fortsatt planering för StödHankeiternas skolning

Jesper Rajakangas

 • Rekryterat klart Näringslivsutskottet 2024
 • Inlett Näringslivsutskottets verksamhetsår
 • Skolat in utskottets nya medlemmar
 • Presenterat SHS åt utbytesstudenter med Jonatan
 • Träffat och diskuterat med andra näringslivsansvariga på Kylteripäivät
 • Deltagit på lanseringstillfälle för Finlands studentkårers förbunds (FSF) och Finlands studerandekårers förbunds (SAMOK) EU-valprogram med Sofie och generalsekreteraren
 • Hjälpt Exchange Committee med Casas teknik
 • Haft möte med Hanken om marknadsförings- och kommunikationsärenden
 • Förberett för presentation av näringsliv och sponsverksamhet åt Ordförandeutskottet
 • Deltagit på Utbildningsutskottets första möte

Linn Grönlund

 • Förberett för två klubb-onboardingar
 • Förberett för ordförandeutskottets kick-off
 • Kontaktat KY angående träff med deras styrelse
 • Haft ett möte angående Casa50
 • Övervakat Welcome Dinner

Matias Monola

 • Hanterat bokningskalendern
 • Hjälpt Exchange Committee med Casas utrymmen
 • Koordinerat reparationer på Casa & Femman
 • Fixat med nycklar med nuvarande & gamla kommittémedlemmar
 • Förberett för kommande kårtalko
 • Beställt redskap till kåren tillsammans med Generalsekreteraren 

Mats Lehto

 • Deltagit på KYPÄ
 • Skickat ut förfrågan till Hanken till nyhetsbrevet
 • Sammanställt nyhetsbrev
 • Organiserat fotografering av styrelsen 2024 tillsammans med Informationskommittéen 
 • Administrerat sociala medier så som Instagram och Facebook
 • Skapat en Canva-profil till styrelsen