Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 1/2024

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och
mötesplattformen Microsoft Teams
Tid: Onsdag 24.1.2024 kl. 18:00-20:42
Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl. 18:00
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
– Val av medlemmar till Äldremannarådet 2024
– Budgetuppföljning av Q4
– Beslut om anställning av vikarierande generalsekreterare
– Val av arbetsgrupp för revidering av Disciplinreglemente för Svenska
handelshögskolans studentkår
– Val av arbetsgrupp för revidering av Policydokument för Svenska
handelshögskolans studentkår
– Val av arbetsgrupp för revidering av Valordning för Svenska handelshögskolans
studentkår
– Val av medlemmar till arbetsgrupp för Fullmäktiges image
– Beslut om utdelning av Stora kårnålen i guld 2024
– Beslut om utdelning av Stora kårnålen i silver 2024
– Beslut om utdelning av Stora kårnålen i brons 2024
– Beslut om utdelning av Kåraktivitetsmärket 2024
– Beslut om utdelning av Kamratskapsmärket 2024
– Beslut om utdelning av Intressebevakningsmärket i guld 2024
– Beslut om utdelning av Intressebevakningsmärket i silver 2024
– Beslut om utdelning av Stora förtjänstmärket 2024
– Beslut om utdelning av Lilla förtjänstmärket 2024
– Beslut om utdelning av SHS standar 2024
– Utdelning av stipendier 2024 antecknas till kännedom
– Madicken Heiskanen väljs som medlem till fullmäktiges Stora Utskott för
mandatperioden 2023-2024
Mötet avslutas av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist 20:42