Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 25/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 30.8.2023 kl. 10.03-10.20

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Axel Anderson, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl. 10.03 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beviljade undantagslov för Casa Nostra
 • Styrelsen beviljade undantagslov för Årsfestkommittén 

Övriga ärenden:

 • Evenemangsansvariga Rebecca meddelar att Gulnäbbskommittén och Master’s Committee har inlett sin verksamhet och att det varit en lyckad sådan hittills

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.20

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Hostat tillsammans med KY tre dagars besök åt SHSG studentkår, med bland annat studentkultur, entreprenörskap med Business Labbet och möte med prorektor Mika Gabrielsson

Ville Ruokonen

 • Deltagit på Hankens ledningsgruppens strategidag
 • Planerat och koordinerat SHS del för besöket av SHSG med Hanken, Mika Gabrielsson och Markus Wartiovaara
 • Uppföljning med VKO Rebecca om SHSG träffen
 • Koordinering med presidiet och generalsekreteraren om kårens dokument
 • Koordinerat och skrivit en text till evenemangsbeskrivningar tillsammans med VKO Rebecca
 • Gett en intervju till HBL om närvaroplikt och distansstudier på Hanken
 • Förberett en intervju med Svenska Yle
 • Koordinerat med IB styrelsen om IB:s situation, samt svarat till Hanken på deras epost angående situationen. 
 • Haft e-postmöte med Hankens evenemangschef angående kommande morgonmåls Q&A med President Kaljulaid
 • Kommenterat AUS ställningstagande på rasism
 • Deltagit på Basket VM-tävlingar i Japan

Axel Anderson

 • Möte med Hanken gällande databaser
 • Ombudsmöte med Gekko ordförande och EC ordförande inför starten med nya studerande.
 • Ombudsmöte med MC ordförande inför starten med nya studerande. 
 • Hållit ombudspresentation med Frida åt gulisarna
 • Hållit ombudspresentation med Frida åt nya magisterstuderande
 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiska för att hållas ajour med vad som händer på respektive studieort
 • Modererat en diskussion “en studerandes syn på studierna” åt gulisarna
 • Skrivit en check list för tutorerna för hur man skall agera i situationer där någon kan tänkas vara obekväm
 • Bokat in höstens första UU-möte
 • Hållit en programpunkt på Gekkos Sveaborg-evenemang tillsammans med Frida
 • Haft ombudstakeover på instagram

Emilia Öfverström

 • Planeringsmöte med en del av styrelsen gällande sitzen med SHSG och KY
 • Infoblast till IBU och bokat första möte
 • Förberett litet frågeunderlag för frukostevenemanget med president Kaljulaid 
 • Schemalagt SHS events på infoskärmar på Hanken 
 • Kontakt med Jennifer (höpo 22) angående potentiellt besök till Rud Pedersen 
 • Planera första IBU mötesagendan 
 • Deltagit på första sångboksrevideringsgruppens möte 
 • Skrev first draft av blogginlägg om en potentiell lansering av ett nytt SHS dokument

Frida Winberg

 • Korrespondera med NHHS’ Svaeveru angående deras visit
 • Hållit presentation som ombud för nya gulisar två gånger, och en gång för nya magistrar
 • Ombudsmöte med Gekkos ordförande Jesper och Exchange committees ordförande Emilia inför starten med nya studerande.
 • Ombudsmöte med Master committees ordförande David inför starten med nya studerande. 
 • Haft ombudstakeover på instagram
 • Repsat på gekkos sveaborgevenemang
 • Koordinerende av Back to Campus
 • Skrivit en check list för tutorer för hur man skall agera i situationer där någon kan tänkas vara obekväm

Pauliina Haarala

 • Planeringsmöte med Rebecca inför BISO besöket
 • Lägesuppdatering med SSHV näringslivsansvariga Philip
 • Planering av första NU möte för hösten
 • Dragit första NU möte
 • Fixat material för Halarteamet
 • Öppnat rekryn för Halarteamet
 • Möte med Hanken om HND
 • Möte med DevCo för ett potentiellt samarbete i framtiden
 • Repsat på gekkos sveaborgevenemang

Rebecca Laaksonen

 • Dragit SHS del på Hanken under SHSG:s besök
 • Återkopplingsmöte med KO Ville angående SHSG:s besök
 • Planerat och vidarebefordrat evenemangstext för FB evenemang i samråd med KO Ville
 • Planeringsmöte med NU ordförande Pauliina inför BISO besöket
 • Presenterat SHS för nya BSc studenter
 • Presenterat SHS för nya MSc studenter
 • Skickat höstinfo till SHS klubbar
 • Uppdaterat evenemangskalendern
 • Möte med Masters’ Committee ordförande angående hösten
 • Möte med Gulnäbbskommittéens ordförande angående hösten
 • Dragit första mötet för SHS sångboksrevideringsgruppen
 • Svarat och löst en hel del meddelanden + e-mails
 • Planerat kårtalko med FU Sami

Sami Multisilta

 • Förvaltat bokningskalendern
 • Gett ut nycklar till de som behöver sådana
 • Planerat kårtalko med SHS evenemangsansvariga Rebecca, samt identifierat vad som ska städas
 • E-postkorrespondens med intressentgrupper angående Casa, städning, påminnelser samt annat behövligt

Matilda Eriksson

 • Gjort botten för Hankens infoskärmar
 • Koordinerat takeovers på SHSMOMENTS på instagram 
 • Deltagit på sångboksgruppens första möte
 • Uppdaterat SOME-kalendern
 • Gjort diverse material till SHSMOMENTS instagram
 • Hjälp till med SHS-mail användare, gjort nya samt uppdaterat SHS maillistor
 • Planerat styrelsens takeover på Hankens instagram