Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 24/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 23.8.2023 kl. 10.07-10.29

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Axel Anderson, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen, Emilia Granqvist och Emma Lindvall

Mötet öppnades kl. 10.07 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Gulisarnas introvecka har börjat

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Ansökningstiden för att söka till studeranderepresentant (suppleant) i institutionsrådet för marknadsföring och logistik förlängdes.
 • Ansökningstiden för att söka till studeranderepresentant (ordinarie) i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt förlängdes.
 • Valde deltagare på Finanssi ry:s 32. årsfest, ÅAS 104. årsfest och Probbas 34. årsfest

Övriga ärenden:

 • Inga

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.29

Styrelsens aktiviteter:

Styrelsens aktiviteter

24/2023

Gemensamma

 • Strategidag nr. 7 med fokus på styrelsens och SHS strategi för hösten

Ville Ruokonen

 • Deltagit på Hankens Strategy 2030 arbetsgruppens möte
 • Förberedelser inför Hankens ledningsgruppens strategidag
 • Deltagit på FSF Johdon seminaarit under två dagar
 • Möte med SSHV:s ordförande Frans om hösten
 • Planering kring styrelsens strategidag
 • Möte med Emma Lindvall och Emilia Winqvist angående kårens ekonomiska strategi
 • Gjort presentation av kåren till introdagarna för kandi, magister och utisar
 • Gjort kårordförandes videohälsning till nya studeranden
 • Planerat och koordinerat SHS del för besöket av SHSG och fokusmål med träffen tillsammans med Beccy
 • Koordinering med Rektors assistent om möten på Hanken samt inskriptionsmiddagar
 • Klargjort situationen kring IB:s öppettider och verksamhet
 • Haft möte med VKO och presidiet om kommande höst
 • Haft möte med Hankens evenemangsteam angående kommande träff med President Kaljulaid
 • Möte med ÄMR ordförande Nicolina Massa om SHS inför hösten
 • Kommenterat AUS ställningstagande på rasism

Axel Anderson

 • Möte med Emilia och Generalsekreteraren om hösten 
 • Koordinerat och planerat inför “En studerandes syn på studierna”
 • Planerat ombudens medverkan i introdagarna tillsammans med Frida och Henna Konsti
 • Beställt UU-halarmärken inför kårsemin
 • Korrekturläst och kommit med input till en text om BiB till Niords medlemstidning

Emilia Öfverström

 • Kollat med kommunikationsteamet på Hanken om SHS på info-TV
 • Möte med Generalsekreteraren och Mikaela (HUS) om FSF träffar och förbundsmötet
 • Grunda telegram grupp med svenskspråkiga i FSF
 • Möte med Axel och Generalsekreteraren om hösten 
 • Planering av hösten (IBU) och genomläsning av testamentet + ibus årsklocka
 • Gjort en IG story om att man kan ställa upp i FSF styrelse
 • Avgått från OLLS strategigrupp

Frida Winberg

 • Planerat ombudens medverkan i introdagarna tillsammans med Axel och Henna Konsti
 • Möte med Projekt Växthus samt min motsvarighet i Vasa angående utvecklingen av StödHankeiternas verksamhet
 • Möte med Hoas
 • Planerat Back to Campus evenemanget (designa halarmärken, planerat vem som är på plats osv.)

Pauliina Haarala

 • Koordinerat med NU om kommande hösten
 • Skrivit under ett nytt samarbetskontrakt med Malja Helsinki
 • Haft möte med Hanken om HND
 • Försökt påminna företag om HND, evenemang, halare och fakturor

Rebecca Laaksonen

 • Dragit SHS CCV och sektorspecifik strategisk workshop under styrelsens strategidag
 • Casa 50 gruppens första möte för hösten: satt deadlines och planerat mål för teamen
 • Kommunicerat med BISO ang. deras besök
 • Planerat fokusområde för SHSG besök tillsammans med Ville
 • Uppdaterat evenemangskalendern (Gekko & EC tider)
 • 1-to-1 med EC ordförande angående hösten
 • Brainstormat och gjort upp en preliminär plan för the SHS kulturarvsprocessen
 • Deltagit på Presidiet x KO x VKO möte angående höstens aktualiteter

Sami Multisilta

 • Koordinerat Bokningar
 • Påböjat nyckelutdelning till gekko
 • Delat ut städveckor åt komitteerna och FM
 • Beställt casa städningar för evenemang under början av hösten.

Matilda Eriksson

 • Fixat och hjälp till med SHS – mails samt gjort nya grupper
 • Uppdaterat shsmoments (instagram & tiktok) 
 • Planerat & gjort klart nytt some-material (månadens evenemang) 
 • Varit i kontakt med Hanken angående SHS & SDG week