Nyheter

Sök till styrelsen för Finlands studentkårers förbund

Styrelsen för Finlands studentkårers förbund 2024 väljs vid förbundsmötet 17.–18.11.2023. Till styrelsen väljs sex medlemmar och en ordförande. De delegater som studentkårerna har valt röstar om styrelsen vid förbundsmötet. Varje delegat med rösträtt kan föreslå kandidater till styrelsen och ordförande i förbundsmötet.

Skicka in en fritt formulerad ansökan till emilia.ofverstrom@shs.fi senast 31.8.2023 ifall du är intresserad av att ställa upp i FSF styrelse

Den intresserade förväntas presentera sig vid FSF:s höstseminarium 14-15.9.

Vid frågor kontakta Emilia eller FSF via FSF:s nuvarande vice ordförande Pauliina Ryökäs, pauliina.ryokas@syl.fi.

Mer information här.

Styrelsearbetet är heltid och kräver att man bor i huvudstadsregionen. Styrelsens arvodet är 1 365 euro i månaden, med ett månatligt tillägg på 475 euro för ordföranden och 100 euro för vice ordföranden.