Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 23/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 23/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 16.8.2023 kl. 10.00-10.18

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Axel Anderson, Matilda Eriksson och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl. 10.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Inga

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen lediganslog intresseanmälan för medlemmar till SHS Delegation till FSF förbundsmöte på studentkårens hemsida.
 • Styrelsen beviljade undantagslov till EC.
 • Valde deltagare på Codex 83. årsfest och Prodeko:s 57. årsfest

Övriga ärenden:

 • Gulishankeiten är publicerad!

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.18

Styrelsens aktiviteter:

Styrelsens aktiviteter

23/2023

Gemensamma

 • Koordinering av kalender med datum för hela hösten
 • Gjort en implementeringsplan för hållbarhetsstrategin

Ville Ruokonen

 • Fyrmannarådets möte om IK:s nya viceordförande
 • Planering kring styrelsens strategidag
 • Gjort presentation av SHS till kandidatgulisarnas introdag
 • Planering av NHHS besök i Helsingfors
 • Koordinering med Beccy om BISO:s besök
 • Koordinering av möten med närmaste intressenter
 • Klargjort situationen kring IB:s öppettider och verksamhet
 • Kontakt med KY:s vice ordförande angående SHSG:s besök
 • Kontakt med Hanken och introduktionsdagarna och inskriptionerna
 • Förberedelser för Hankens Strategidag

Axel Anderson

 • Koordinerat datum med ordförandena för ”tutorkimmittéerna” gällande ombudgrejer
 • Planerat hösten och läst igenom testamentet för att se till att allt som ska göras blir gjort

Emilia Öfverström

 • Bekantat mig med FSF förbundsmöte och sammanställt dokument
 • Skrivit text till hemsidan om Intresseanmälan för SHS Delegation till FSF:s förbundsmöte
 • Storymaterial till Instagram om FSF och delegationen

Frida Winberg

 • Koordinerat med Axel och Beccy gällande möten med ombuden och tutorordförande
 • Planerat ombudens program på Gekkos evenemang på sveaborg

Pauliina Haarala

 • Möte med Hanken om HND
 • Planering med Keynote speakern
 • Möte med NU vice och planering för den kommande hösten
 • Kontakt & uppföljning med diverse partners

Rebecca Laaksonen

 • Kontakt med BISO angående besök
 • Uppdaterat SHS Events kalender
 • Deltagit på Student Mobility Group-möte
 • Planerat delmoment till styrelsens strategidag

Sami Multisilta

 • Hanterat bokningskalendern
 • Koordinerat städning
 • Koordinering av utomståendes bokningar av Casa
 • Semester i Norge

Matilda Eriksson

 • Planerat material till shsmoments till den kommande veckan
 • Skapat material till some-material till shs moments
 • Skapat nya shs-användare och hjälp till med inlogg
 • Påbörjat nästa nyhetsbrev