Nyheter

Intresseanmälan för SHS Delegation till FSF:s förbundsmöte

FSF, Finlands studentkårers förbund, är en studentorganisation som representerar cirka 140 000 studenter i Finland. Alla studentkårer vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF. Det här innebär att SHS också är en medlem av FSF.

FSF existerar för att bevaka studenternas röst i samhället. Allting som rör studenters hälsa, välmående, boende, ekonomiska situation och utbildning tillhör den intressebevakningen som FSF och således också dess medlemmar jobbar med. FSF som organisation bär även ett globalt ansvar och fokuserar mycket på både hållbarhet, internationalisering och utvecklingssamarbete. 

FSF håller förbundsmöte 17-18.11 i Tammerfors. Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutsfattande organ och beslutar bland annat om förbundets policydokument, verksamhetsplan och kommande FSF styrelse. SHS har tre (3) delegatplatser och tre (3) suppleantplatser. Anmäl ditt intresse för att fungera som SHS delegat med ett fritt formulerat, kortfattat motivationsbrev till ansokan@shs.fi senast 8.9. Styrelsen ger förslag på delegationens sammansättning som bestäms av fullmäktige på sitt möte 19.9.

Vid frågor angående förbundsmötet eller intresseanmälan kontakta styrelsens högskolepolitiskt ansvariga Emilia Öfverström på emilia.ofverstrom@shs.fi