Fullmäktigemöte

Fullmäktigemöte 6/2023

Välkommen att delta på fullmäktigemöte den 11.9!

Tid: 11.9 klockan 18:00
Plats: Rum A411 (Hfors) och rum V105 (Vasa)


På agendan står

  • Beslut om arbetsgruppens förslag till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens långtidsstrategi, policydokument och jämlikhetsplan, stiftande av uppförandekod samt upphävande av jämlikhetspolicydokumentet
  • Beslut om fortsatt arbete med revidering av jämlikhetsplanen och jämlikhetspolicydokumentet

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!