Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 18/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 18/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 10.5.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Rebecca Laaksonen, Emma Lindvall och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.03 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen lediganslog posten för suppleant studeranderepresentant i utbildningsrådet och akademiskarårdet UR/AR.
 • Styrelsen valde kvartalets hankeit
 • Styrelsen valde SHS nominering till FSF delegation för utvecklingssamarbete
 • Styrelsen beviljade undantagslov till Casa Nostra

Övriga ärenden:

 • KSO har uttryckt att de anser att de får använda de nya borden eftersom de förvaras i gemensamma utrymmen och eftersom de inte haft sönder några bord
 • SHS har fått stolar och knaggar i present

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 11.05

Styrelsens aktiviteter

18/2023

Gemensamma

 • Träffat MK:s och SSHV:s styrelser i Åbo
 • Strategidag vol 6: genomgång av Q1-2, strategier inför Q3-4

Ville Ruokonen

 • Deltagit på FSF johdon seminaari under 2 dagar
 • Ekonomernas förbundsmöte
 • Förberedelser med KPV inför förbundsmötet
 • Deltagit på Turun Seudun ekonomits årsfest
 • Deltagit på Hankens ledningsgruppsmöte i Vasa
 • Planerat Gensek sommarprojekt
 • Reflektioner över UR-möte
 • Gett intervju till HBL om Casa huset och husets 50 års firandet
 • Gett intervju till Studentbladet om den nya engelskspråkiga kandidatlinjen
 • Möte med Kylli
 • Haft andra möte med revideringsgruppen för märkes- och stipendienämndens möte
 • Skrivit motion till fullmäktige
 • Gått igenom förvaltningsprocesslagen inför förvaltningsreglementet
 • Skrivit styrelsens proposition 2/2023
 • Planerat strategidagen vol 6

Axel Anderson

 • Skrivit nominering av Pia Polsa till Finlands Ekonomers undervisningspris 2023
 • Planerat årets fjärde UU-möte
 • Deltagit på kopolive om Europadagen ft Ville Niinistö
 • Förberett inför Feedback forum 
 • Onboarding-möte med TEC (Teaching evaluation committee) inför årets första provföreläsning

Emilia Öfverström

 • Möte med hållbarhetsarbetsgruppen 
 • Arbetat på hållbarhetsstrategin 
 • Arbetat på jämlikhetsdokumentens revidering
 • Skrivit arbetsgruppens förändringsförslag till jämlihetspolicydokumentet och jämlikhetsplanen tillsammans med Frida
 • Skrivit en kommentar på svenska och engelska om flerspråkighet och tolkning till FSF
 • Översatt och fortsatt skriva på SHS uttalande om Bachelor in Business
 • Deltagit på kopolive om Europadagen ft Ville Niinistö
 • Förberett inför Feedback forum 
 • Rekryterat IBU och CVN 
 • Fungerat som kontaktperson för att nominera en kandidat från SHS till FSF delegation för utvecklingssamarbete
 • Läste igenom och reflekterade över FSF digivisio 2030 (som inte fanns på svenska eller engelska)

Frida Winberg

 • Arbetat på jämlikhetsdokumentens revidering
 • Skrivit arbetsgruppens förändringsförslag till jämlihetspolicydokumentet och jämlikhetsplanen tillsammans med Emilia
 • Deltagit på FSF’s sopo sektordagar
 • Fortsatt presentationen av StödHankeiter på instagram
 • Förberett inför Feedback forum

Pauliina Haarala

 • Jobbat med NU rekrytering
 • Koordinering av NU evenemanget med Balmuir
 • Koordinering av Hanken Network Day
 • Påbörjat planeringen av halarprojektet, priser, material etc. 
 • Påmint företag om sina fakturor till SHS

Rebecca Laaksonen

 • Deltagit på UniK möte på Hanken
 • Skrivit SHS hållbarhetsstrategi 2023-2025 tillsammans med Emilia och Matilda
 • Planerat och dragit första Casa 50-mötet med arbetsgruppen
 • Uppdaterat SHS Events- kalendern
 • Planerat innehåll och upplägg för följande Casa 50-möte

Sami Multisilta

 • Koordinering av bokningskalender
 • Möjliga uthyrningar av casa
 • Lås & dörrar fixad
 • Meddelandeutbyte med kso

Matilda Eriksson

 • Möte med hållbarhetsarbetsgruppen 
 • Arbetat på och skickat in hållbarhetsstrategin 
 • Skrivit text emot slopandet ekonombrevsutdelningen med Paukka
 • Gjort nytt botten för SHS till Hankens infoTV
 • Varit i kontakt med Greencup angående snaps & vinglasen
 • Gjort och publicerat material till shsmoments sociala medier
 • Skickat ut maj nyhetsbrev
 • Gått igenom arkivlagen för förvaltningsreglementet