Blogg

Studentkårens uttalande om Bachelor in Business

Hösten 2024 inleds en alldeles särskild termin på Hanken. Det nya engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor in Business välkomnar under det första året upp till 80 nya studerande till Helsingfors. Programmet har väckt en hel del funderingar. Responsen på kandidatprogrammet har varit kluven. De uppenbara orosmomenten och frågorna ska adresseras. Kommer Hanken fortsätta värna om det svenska språket och dess ställning? Tänk om det bara kommer nationella studerande till linjen? Hur ska vi få plats i skolan? Hur förändras studentkårens roll?

Hanken ser mot framtiden och välkomnar internationaliseringen precis som det förväntas av dem i och med undervisnings- och kulturministeriets mål om en trippelökning av internationella studerande i Finland 2030. SHS förstår också att vi måste dra vårt strå till stacken. SHS vill att medlemmarna ska vara medvetna om att svenskans ställning fortsätter att vara en av grundpelarna för studentkåren likväl som på Hanken. Inga studieplatser kommer att tas från den svenskspråkiga linjen och en av de viktigaste delarna av Hankens strategi och mission är att värna om det svenska språket, så vi på SHS har i nuläget ingen orsak att oroa oss. År 2024 kommer det att finnas en fördelning på cirka 80 procent som deltar i den svenskspråkiga undervisningen på kandidatnivå och resterande 20 procent på den nya engelskspråkiga kandidatlinjen. Hanken har infört ett kvotsystem för det nya programmet, vilket i korthet innebär att platserna delas upp 50-50 baserat på internationella och nationella intagningskriterier. Det första året finns det således 40 platser reserverade för vardera. Enligt kvotsystemet antas nationella studerande utgående från betyg, test eller andra kvalifikationer och internationella studerande utgående från internationella test och kvalifikationer. 

Det nya programmet kommer att vara i Helsingfors och påverkar inte utrymmen i Hanken i Vasa. När det kommer till utrymmen i byggnaden i Helsingfors så bör det märkas att den nya linjen inte kommer orsaka en ökning av studerande på Hanken. Den svenskspråkiga kandidatlinjen återgår till det maxantal som fanns innan pandemin och det totala antalet kandidatstuderande kommer således inte att öka.

SHS kommer inte att förändras på ett märkbart sätt för dess nuvarande medlemmar. Vi som går på Hanken vet emellertid att ingenting kan bli bra utan förändring. SHS är Finlands roligaste studentkår och om du skulle ha frågat någon som gick på Hanken för 30 år sedan så skulle den meningen varit lika sann då för dem som den är för oss idag. Våra alumner kan ge sin heder och sitt samvete på att SHS alltid ordnat universums bästa fester och haft den starkaste gemenskapen. Trots detta så är det sällan någon säger att det var bättre förr. SHS medlemmar har alltid hållit blicken framåt. Det goda livet kan bara bli bättre, och ingenting blir bättre utan lite förändring. 

SHS är Finlands roligaste studentkår och det kommer den att förbli. Kåren kommer hålla fast vid sina värderingar och traditioner. SHS är en trygg plats som välkomnar alla Hankeiter. Vi kommunicerar alltid både på svenska, som är vårt officiella språk, och på engelska som är huvudspråket för en del av våra medlemmar. Internationalisering är något SHS ser med värme på och något vi vet att krävs för att kunna mäta sig med andra skolor och studentkårer. Ytterligare engelskspråkiga element kommer att införas i evenemangsverksamheten, utöver det som redan finns idag. SHS kan försäkra de som är oroliga över vårt kulturarv att det inte kommer att hotas. Internationella studerande kommer hit för att lära sig om det Goda livet och det är studentkårens uppgift att värna om att alla dess medlemmar får ta del av det. 

Frågor och funderingar kan riktas till SHS styrelse för 2023


Emilia Öfverström 

Högskolepolitiskt ansvarig 2023