Fullmäktigemöte

Fullmäktigemöte 5/2023

Välkommen att delta på fullmäktigemöte den 11.5!

Tid: 11.5 klockan 18:00
Plats: Rum A411 (Hfors) och rum V105 (Vasa)


På agendan står bl.a.

  • Val av ordförande för Idrottskommittén för hösten 2023
  • Beslut om ändring av märkes- och stipendieregelementet (införande av Kåraktivitetsmärken)
  • Beslut om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till stiftande av hållbarhetsstrategi
  • Beslut om arbetsgruppens förslag till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens långtidsstrategi, policydokument och styrelsens arbetsordning, stiftande av uppförandekod samt upphävande av jämlikhetsplanen och jämlikhetspolicydokumentet
  • Val av studeranderepresentant till Universitetskollegiet

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!