Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 3/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 3/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 25.1.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Emilia Granqvist och Emma Lindvall

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen ha haft sin andra strategidag och första utkastet av implementeringsplanen är klar
 • IK:s ordförande och vice ordförande representerar SHS på högskola i rörelse dagen

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Pantsystemet slopas för bokningar och ett nytt elektroniskt kontraktsystem tas i bruk
 • Representanter till Boomis och Optimis årsfester bestämdes
 • Årsfestkommittén har beviljats användning av SHS emblem till beställning av en fotovägg. 
 • MC har beviljats undantagslov

Till följande organ valdes representanter:

 • Digitaliseringskommittén till Hanken
 • Hankens Strategy 2030 Task Force

Övriga ärenden:

 • Styrelsens inofficiella mötets tidpunkt ändras till kl. 9 på måndagar.
 • Pikkulaskianens biljettsläpp ordnas fredagen 3.2 på Hanken. 

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.24.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Styrelsen har fotograferats
 • Styrelsen har haft sin andra strategidag och skrivit implementeringsplanen
 • Deltagit på Finlands Ekonomernas introseminarium
 • Haft ordförandeutkosttets kickoff

Ville Ruokonen

SHS

 • Haft möte med generalsekreteraren angående kommande möten och praxis på studentkåren
 • Haft möte med ÅFK presidiet angående arrangemangen och styrelsens uppgift inför och under årsfesten
 • Haft planeringsmöte om ordförandeutskottets kick-off
 • Möte med vice kårordförande angående ledningsgruppensmöte och Hankens strategi
 • Skrivit tal inför årsfesten
 • Skrivit kårordförandes hälsning till nätsidorna

Hanken

 • Deltagit på Hankens ledningsgruppens möte
 • Yttrat för att få en representant till Hanken Strategy 2030 task force
 • Koordinerat tillsammans med Axel om studierepresentanter till Hankens nationella kvalitétsgranskning (gjord av FINEEC)
 • Haft möte med Matilda och Hanken angående kommunikation för SHS

Externa parter:

 • Deltagit på Niords styrelsemöte och Kylteripuheenjohtajien verkosto-möte
 • Intromöte med Kylli angående kommande samarbete och verksamhetsår
 • Deltagit på SESS skolning
 • Haft epostmöte med FSF-fadder

Axel Anderson

 • Rekryterat studeranden till FINEEC:s nationella utvärdering av Hanken
 • Möte med kylli och Frida Winberg för att diskutera eventuella samarbeten, samt vad som pågår på intressebevakningsfronten
 • Öppnat röstandet för årets föreläsare
 • Inlett korrespondens med SASSE och NHHS gällande UU:s eventuella exkursion till Stockholm
 • Övervakat på Casa Nostras inledande fest
 • Deltagit i skolning för jämlikhets- och trakasseriombud

Emilia Öfverström

 • Haft det första officiella IBU mötet med de nya medlemmarna
 • Skapat och samlat material för vårens agenda för IBU 
 • Bekantat mig med FSF och SAMOK:s valprogram och ställningstaganden bland annat genom deras livestream från Casa
 • Deltagit på det första WSC mötet för 2023
 • Varit i kontakt med OLL angående IK ordförandes deltagande på deras evenemang
 • Övervakat på Welcome Dinner som hölls av Exchange Committee

Frida Winberg

 • Möten med alla nya Sopo-medlemmar
 • Anordna Back to campus evenemanget 
 • Möte med Pauliina Haarala gällande vice-rollen
 • Mötet med Axel Anderson och Shs Kylli om våra aktiviteter
 • Möte med Folkhälsan gällande StödHankeiternas utveckling
 • Deltagit i skolning för jämlikhets- och trakasseriombud

Pauliina Haarala

 • Fortsätt att träffa våra samarbetspartners
 • Förberett skolningsmaterial för NU
 • Dragit första NU mötet
 • Möte med Frida Winberg gällande vice-rollen och FM möte

Rebecca Laaksonen

 • Introducerat SHS till Hankens nya utbytesstuderande i samband med deras introdagar
 • Möte med kårordförande angående ledningsgruppens möte och Hankens strategi
 • Sammanställt dokument och praxis gällande SHS- evenemang för Ordförandeutskottet
 • Hållit Ordförandeutskottets första möte
 • Repsat Styrelsen på Exchange Committees Welcome Dinner sitz
 • Övervakat Casa Nostras Inledande fest
 • Koordinerat ett möte med BISO för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter och besök 

Sami Multisilta

 • Koordinerat med SYL och fixat för deras eduskuntavaalipaneeli på Casa.
 • Skaffat nya mikrofoner till PWC salen då gamla hade gett upp
 • Koordinerat bokningskalendern.
 • Fixat högtalarproblemet på casa, systemet hade varit felkopplat och det fanns trasiga delar.
 • Beställt tömning av roskcontainers
 • Städat upp bord & stol förrådet tillsammans med EC, tagit ut ett flertal trasiga bord och stolar som lämnats längst bak.
 • Beställt påfyllning av varor till kåren med gensek.
 • Hållit dj skolningar till EC
 • Fortsatt med nyckelinsamling & utdelning

Matilda Eriksson

 • Haft möte med Ville och Hanken angående SHS kommunikation
 • Haft möte med Hanken angående SHS ställning till hållbarhet och innehåll på Hankens sidor 
 • Lanserat SHS på TikTok (shsmoments)
 • Fixat och planerat SOME-material
 • Inlett styssepresentationer på some
 • Fortsätter fixa shs-epostar och alias