Mötesreferat

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 1/2023

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för Fullmäktigemöte 1/2023
Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och
mötesplattformen Microsoft Teams
Tid: Onsdag 25.1.2023 kl.18:14 – 21.47.
Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 18:00.
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
– Val av medlemmar till Äldremannarådet 2023
– Beslut om utdelning av Stora kårnålen i guld 2023
– Beslut om utdelning av Stora kårnålen i silver 2023
– Beslut om utdelning av Kamrataskapsmärket 2023
– Beslut om utdelning av intressebevakningsmärket i guld 2023
– Beslut om utdelning av intressebevakningsmärket i silver 2023
– Beslut om utdelning av Stora förtjänstmärket 2023
– Beslut om utdelning av Lilla förtjänstmärket 2023
– Utdelning av SHS standar 2023
– Utdelning av stipendier 2023 antecknas till kännedom
Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 21:47.