Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 2/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 2/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 18.1.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Emilia Granqvist och Emma Lindvall

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Posten som studeranderepresentant (suppleant) i språkdirektionen lediganslogs
 • Representanter till årsfester bestämdes
 • Projektbidrag till årsfestkommittén har beviljats

Till följande organ valdes representanter:

 • Studerandenas Idrottsförbund rf
 • Ledningsgruppen för student- och lärarmobilitet (SMG) 2023

Övriga ärenden:

 • Pantsystemet för bokning av utrymmen diskuterades
 • Riksdagsvalets synlighet vid SSHV diskuterades

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Styrelsen har varit värd för besök av TF22 och TF23 styrelser. 

Ville Ruokonen

 • Haft strategimöten med styrelsemedlemmar
 • Möte med presidiet angående första fullmäktigemöte
 • Märkes- och stipendienämndens möten
 • Koordinerat styrelseträffar med KY, KSO, MK och TuKy
 • Strategidiskussion med nya vice kårordförande
 • Konstruerat årsklocka för styrelsen
 • Bokat in möten med Hanken
 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse frågor
 • Koorinerat med husbolaget kårens toaremppa

Axel Anderson

 • Haft årets första HaBa task force- möte, gällande fortskridande av projektet
 • Haft möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga för att gå igenom året och lära känna varandra
 • Kollat igenom och uppdaterat utbildningsutskottets (UU) maillistor och andra kommunikationskanaler
 • Haft möte med ekonomisekreteraren gällande UU:s budget för det kommande året

Emilia Öfverström

 • Möte med Frida Winberg och Sandra Stewen (IK ordförande) gällande utveckling av samarbete med OLL (Studerandenas Idrottsförbund) 
 • Möten med de nya medlemmarna i Intressebevakningsutskottet
 • Möte med Kylli Jonatan Stenberg om eventuellt samarbete kring riksdagsvalet 
 • Möte med Ellen Wulff (HöPo 19) angående arrangerande av debatten 
 • Publicerat blogginlägg om inkomstgränshöjningen i form av intervju med Oscar Byman (HöPo 20)
 • Möte med Jennifer Holmberg (HöPo 22) och genomgång av testamentet
 • Varit i kontakt med olika vänföreningar angående samarbete inför valdebatt (Codex, TF, Studorg fastslaget Thorax ännu oklart)

Frida Winberg

 • Möte med Emilia Öfverström gällande utveckling av samarbete med OLL (Studerandenas Idrottsförbund)
 • Rekrytering av nya StödHankeiter
 • Påbörjat planeringen av Välmåendeveckan samt faställt datumet tillsammans med SSHV
 • Möte med Hanken om Back to campus-evenemanget

Pauliina Haarala

 • Har haft träff med Nikoline Stenman-Möller från Hankens näringslivs team om kommande året
 • Haft möte med ekonomisekreterare och William om förra årets faktureringar och om Näringslivsutskottets budget för 2023
 • Haft möte med Matilda Eriksson om sociala medier och NU
 • Haft möte med Philip Höstman från SSHV om kommande året och våra utskott
 • Möte med Kylli och andra samarbetsföretag samt fortsätter jobbet med att förnya samarbetskontrakt 
 • Har jobbat med årsfestens biljettsläpp och sittordning

Rebecca Laaksonen

 • Har haft kommunikation med REKOM gällande evenemang på Heidi’s
 • Har blivit utbildad till evenemangsposten av företrädare
 • Har haft möte med Kårordförande (KO) gällande Vice posten
 • Har haft möte med KO och presidiet gällande effektivisering av Styrelsens punkter på FM- möten
 • Har behandlat ett projektbidrag
 • Förberedelser för presentation av SHS och Styrelsen 2023 för utbytesstuderanden på Hanken.

Sami Multisilta

 • Koordinerat bokningskalendern
 • Uppdaterat bokningsmail
 • Skapat vårens städningsschema för kåren
 • Fixat mikrofoner
 • Varit i kontakt med discoland för fixande av subwoofer
 • Börjat insamling av kårnycklar

Matilda Eriksson

 • Möte med Paukka angående Näringslivsutskottets marknadsföring på some 
 • Möte med Paukka och Aktia LKV om samarbete och SOME- användningen där 
 • Planerat SOME-kalender och inlägg och uppdaterat hemsidan