Nyheter

Sök med som studeranderepresentant till språkdirektionen!

Vill du påverka dina språkstudier på Hanken? Då har du nu en ypperlig chans, eftersom studentkåren söker en ny studeranderepresentant (suppleant) till språkdirektionen. Du kan studera antingen vid Helsingfors eller Vasa campus.

För organiseringen av språkundervisningen har Hanken ett center för språk och affärskommunikation. Språkcentret har i sin tur en direktion vars uppgift är att göra upp förslag till undervisningsplan, budget, resultatavtal och personalplan för språkcentret.

Språkcentrets direktion består av en programdirektör (fungerar även som ordförande), en representant från enheten för studier och antagning, en studerande och tre lärarrepresentanter.

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka dina studier direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sina studier.

Uppdraget börjar genast då ansökningstiden är slut och kandidaten är godkänd. Uppdraget upphör 31.12.2024, dock behöver man inte sitta hela mandatperioden.

Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast fredagen den 27.1.2023 kl. 16. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Axel Anderson

Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2023

axel.anderson@shs.fi, 0440990316