Blogg

Inkomstgränserna för studerande höjs 2023!

Från och med årsskiftet höjs inkomstgränsen med 50% i förhållande till vad den var 2021. År 2022 har en gräns på 25% högre än 2021 gällt, och i år höjs det ytterligare till
den planerade nivån. Det här innebär att du som studerande kan tjäna upp till 18 720€ i
bruttoinkomst ifall du lyfter studiestöd i 9 månader. Detta betyder alltså också att man
inte behöver kalkylera sina inkomster lika mycket mera! Här intervjuar vi Oscar Byman
som berättar om SHS lobbning och involvering i frågan under hans styrelseår 2020, då
som ansvarig för högskolepolitik samt viceordförande.

“Höjningen är bra för dem som jobbar när de studerar, man behöver inte sitta och räkna
lika noggrant om man förlorar stödet eller inte”

Före ökningen av inkomstgränserna har det varit knepigt att räkna ut hur mycket man
faktiskt kunde jobba utan att gå miste om stöden. Byman berättar om hur det kunde
gälla bara en liten summa som överskred gränsen och som sedan resulterade i att en
hel månads stöd skulle betalas tillbaka. Som ekonomistuderande är det nästan
underförstått att vi jobbar vid sidan om studierna. Internships och arbete inom
ekonomibranschen är önskvärt bland arbetsgivare och kan nästan kännas avgörande
för ens karriär. Inkomstgränserna förut gav inte precis incitament att jobba eftersom
man lätt kunde bli av med stöden, vilket för många ändå är en betydelsefull summa.

“Det kändes ju segt att förlora studiestöd när man jobbade, trots att man ändå utförde
studierna väl och i rätt takt”

Detta var tidigare en fråga i flera partier och bland flera studentkårer, men FSF
(Finlands studentkårers förbund) hade inte en ordentlig höjning av inkomstgränsen som
sin linje. Många ansåg att en förhöjd inkomstgräns inte behövdes eftersom studerande inte ska känna att behöver jobba, utan istället fokusera enbart på studier. Många
studerande vill ändå samla arbetserfarenhet under studietiden.

SHS styrelse bestämde att inför förbundsmötet 2020 driva en höjning av
inkomstgränsen eftersom det låg i medlemmarnas intresse. Lobbningen satte igång och
åsikten fördes från SHS både till ekonomiföreningarna och bland annat ÅAS (Åbo
Akademis Studentkår). Ett gemensamt förslag skapades – en 50% ökning av
inkomstgränserna skulle föras igenom på förbundsmötet.

Byman berättar om hur han var i kontakt med forskare för att forma sakargument och
basera åsikten på verklig fakta. I kontakten med sakkunniga kunde han konstatera att
det faktiskt gynnar staten att studerande jobbar vid sidan av studierna. Ämnet
behandlades först under allmän diskussion bland utskotten – t.ex. i höponas
(högskolepolitiskt ansvariga i olika styrelser inom FSF) arbetsgrupp. Ett förslag direkt till
FSF styrelse framfördes också innan förbundsmötet, men gick inte igenom.

På själva förbundsmötet togs ärendet upp igen och ändringen bankades igenom med
tydliga siffror. Denna förändring är betydande för de som kan och vill jobba samtidigt
som de studerar. För att sammanfatta, så behöver du inte oroa dig lika mycket längre
över att räkna ut inkomster och stöd inför 2023. Dessutom kan vi konstatera att trots att
SHS är en liten studentkår så kan vi lobba för våra medlemmars intressen och lyckas
driva igenom stora förändringar ändå!

Emilia Öfverström
Högskolepolitiskt ansvarig i Styrelsen 2023

Frågor och funderingar kan riktas till emilia.ofverstrom@shs.fi