Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 1/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 1/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Emilia Granqvist, Emma Lindvall, Fanny Kesti, Sofie Eriksson och Dennis Strandell

Mötet öppnades kl.10.05 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Strategidagar för styrelsen 2023 har hållits
 • Sofforna på Kåren har varit på kemtvätt – behandla dem snällt
 • Ekonomisekreterare Fanny Kesti hälsar god start på året  
 • Fullmäktigeordförande Emma Lindvall hälsar och uttrycker sin glädje inför det kommande samarbetet mellan styrelsen och fullmäktige under året 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Val av vice ordförande
 • Beslöt om ansvarsområden för samtliga styrelsemedlemmar, samt valde vice för samtliga ansvarsområden
 • Rättigheter till bankkontot och rätten att ingå avtal om bankkort beviljades åt ordförande Ruokonen
 • Fullmakt att teckna sponsoravtal i studentkårens namn beviljades åt Pauliina Haarala
 • Valt att delvis hyra ut Casa Academica åt utomstående under verksamhetsåret. Ansökning om lov krävs och tydlig precisering på städningsavgifter. 
 • Fastslagit tidpunkten för vårens Kårmässa 2.2.2023 
 • Fastslagit lediganslående (2.2.2023) och deadline för klubbidragen (9.2.2023 kl.23.59)
 • Styrelsen har beviljat undantagslov för användning av bastu för Casa Nostra 2022 14.1-15.1
 • Styrelsen har beviljat undantagslov för användning av bastu för Casa Nostra 2023 21.1-22.1
 • Styrelsen har beviljat undantagslov för användning av bastu för Exchange Committee 2023 20.1-21.1 
 • Fastslagit lediganslående för ordinariemedlem för institutionen för marknadsföring och logistik 
 • Bestämt representanter för årsfester 

Till följande organ valdes representanter:

 • Finlands Ekonomers förbundsmöten
 • Ekonomföreningen Niords styrelse
 • Committee of Teaching Excellence
 • Hankens examensnämnd
 • Hankens disciplinnämnd och etiska kommitté
 • Studenternas Hälsovårdstiftelses arbetsgrupp Sibelius 
 • Arbetsgruppen för Assurance of Learning
 • Direktionen för enheten för studier och antagning
 • Direktionen för enheten för forsknings -och universitetsservice
 • Direktionen för enheten för internationella ärenden och externa relationer
 • Hanken Sustainability Group
 • Hankens jämställdhetskommitté
 • Hankeiternas välmåendegrupp
 • Gruppen för student och lärarmobilitet SMG 
 • Hankens ledningsgrupp

Därtill valdes personer till följande poster:

 • Klubbansvarig
 • Ordförande för ordförandeutskottet
 • Två stycken jämställdhets- och trakasseriombud
 • Medlem till jämlikhetspolicydokumentens revideringsgrupp
 • Ordförande, vice ordförande och två medlemmar till Svenska Ekonomie Studenters Stiftelses (SESS) förvaltningsråd
 • Ordförande samt vice ordförande för SESS

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Styrelsen har utbildats och skolats
 • Styrelsen har träffat vänstyrelser från SASSE och NHHS
 • Styrelsen har haft sina första strategidagar 

Ville Ruokonen

 • Fått en utgående skolning av företrädaren Emmi om ordförandeskap och ekonomiförvaltning
 • Möte med SSHV:s ordförande om kommande verksamhetsår och samarbete
 • Möte och skifte med Kylteri puheenjohtajien verkosto (KPV)
 • Möte med Gensek och Ekonsek angående samarbetet
 • Möte med ÄMR ordförande Nicolina om kommande året
 • Bokat in träffar med diverse externa samarbetspartner
 • Planerat strategidagarna
 • Kontakt och presenterat nya SHS styrelse inför Hankens ledning 
 • Ärenden kring stipendie- och märkesnämnden 
 • Hjälpt styrelseledamöter med att komma igång med sina uppgifter
 • Planerat kommande verksamhetsår och styrelsens strategi/mål

Axel Anderson

 • Skickat en kort introduktion på mig själv till nyckelpersoner på Hanken
 • Tagit kontakt med förra årets vinnare av “Årets föreläsare” gällande retur av vandringspriset
 • Förberett frågeformulär för “årets föreläsare”
 • Bekantat mig grundligt med testamentet för utbildningspolitiskt ansvariga
 • Bokat möte med SSHV utbildningspolitiskt ansvariga

Emilia Öfverström

 • Påbörjat planering av ibus årsklocka och verksamhet för våren 2023
 • Kontaktat och bokat möten med ibus nya medlemmar samt fastställt IBU 2023
 • Skrivit blogginlägg om inkomstgränserna
 • Bokat möte med Ellen Wulff (höpo 19) angående riksdagsvalsdebatt i mars
 • Bokat möte med IK:s ordförande gällande OLL
 • Möte med Jennifer (höpo 22) och Hankens evenemangsansvarige angående veckorna före riksdagsvalet

Frida Winberg

 • Möte med Hanken och SSHV gällande Back to campus-evenemanget
 • Planering och rekrytering av Sopo 2023
 • Planerat samarbete med IK:s ordförande gällande Studerandes Idrottsförbund
 • Planerat samarbete med Shs-kylli gällande Back to campus-evenemanget

Pauliina Haarala

 • Träffat några samarbetsföretag och förnyat våra kontrakt för 2023. 
 • Påbörjat planeringen för NUs verksamhet för året 2023. 
 • Haft strategimöte med KO. 

Rebecca Laaksonen

 • Inlett arbetet med Ordförandeutskottet 2023 och etablerat Teams-kanal för kommunikation
 • Bekantat mig med det postspecifika testamentet för internationella ärenden
 • Möte med KO 22 angående Pikkulaskiainen

Sami Multisilta

 • Fått handover av företrädaren
 • Hantera bokningskalendern
 • Presenterat mig på husbolagetsmöte
 • Koordinerat toaremppan med husbolaget

Matilda Eriksson

 • Bekantat mig med hemsidan och vår admin-sida
 • Gjort nya användare (SHS-mailadresser)
 • Fixat nya alias och email kedjor
 • Haft strategimöte med KO