Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 38/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 38/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 30.11.2022 kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, William Sundell, Emma Lindvall, Emilia Granqvist, (Cecilia Dahlberg)

Mötet öppnades kl. 10:03  av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen har tagit beslut om disciplinära åtgärder 
  • Styrelsen fattat beslut om SHS representant (ordinarie & suppleant) till SHVS:s delegation 2023-2024
  • Styrelsen har beviljat två projektbidrag
  • Styrelsen har lediganslått två ordinarieplatser inom Hankens institutionsråd. Ansökan är öppen i 10 dygn och kan hittas på hemsidan. 

Anmälningsärenden

  • Styrelseledamöterna Havunta, Blomqvist, Holmberg, Mattsson och Nordin har representerat SHS på Merkantila Klubbens 94:e årsfest i Åbo
  • Styrelseledamöterna Sundell och Lumio har representerat SHS på HUS 154:e årsfest
  • Ledamot Blomqvist meddelar att SSHV, Hanken och SHS tillsammans har gjort en inspektion av Hanken som studiemiljö
  • SHS har deltagit i Toppglögg

Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Styrelsens aktiviteter:

38/2022

Gemensamma

Rekreationsdag med styrelsen och personal

Fullmäktigemöte

Flytt av kåren tillbaka

Emilia Winqvist

Externa:

Möte med SESS

SESS styrelsemöte

Förberedelser ekonomernas förbundsmöte

Ekonomernas förbundsmöte fre – lör

Möte med ekonomerna

Diskussion om ekonomit lounge på femte våningen

Möte med husbolaget

SHS:

Samarbete med Ida om UU möte

Kulturfonden ansökan

Förberedelser möten

Kontakt presidiet

Kontakt med styrelsen 2023

Kollat på verksamhetsplanen och budgeten

Hanken:

Möte om jämlikhetsarbete på Hanken

Kolla upp angående lucia

Ärenden angående ledningsgruppen

Ida Havunta

Möte med Emmi

Möte om Hankens studiemiljöinspektions utredning

HaBa-möte

Representerat SHS på Merkantila Klubbens 94:e årsfest & sillis

Löpande UPO -arbete 

Pippi Blomqvist

Lämnat SHS kommentarer på FSF:s guide för stödtjänster för högskolor 

Lämnat SHS kommentarer på FSF:s jämlikhetsmall 

Möte med efterträdare 

Deltagit i planeringen av stresshanteringsevenemanget med Kylli 

Planeringsmöte om revidering av arbetsordningarna för styrelsen och fullmäktige 

Möte med Hanken och SHVS om inspektionen av Hankens studiemiljö 

Representerat på Merkantila Klubbens 94:e årsfest 

Uppdaterats om SHVS nätverksdagar 

Skickat mejl om att plocka upp tavlor från Paint & Mind 

Intervjuat kandidat för ny ekonomisekreterare 

Planerat efterträdarens onboarding 

Möte med Folkhälsan om StödHankeit-verksamheten 

Skickat SHS hälsningar till SHVS 

Skrivit text till Hankeiten 

Jennifer Holmberg 

HOAS-möte

Hanken Sustainibility Group möte

Förberedelser och sparrande med efterträdare

Representerat på MKs årsfest

Representerat på Topglöggen

Städat på Niordsidan

Vardagsstyrelsejobb

William Sundell 

Fixande och påminnande för att få in sista faktureringarna

Möte mes Ekonsek för att få uppdaterat läge på vilka fakturor som är skickade och vilka som är betalda

Fika med Hankens näringslivsteam tillsammans med efterträdare

Koordinerat halarutdelning

Planerat och verkställt NU:s rekrytering av nya medlemmar

Hampus Nordin 

Hanterat bokningskalendern

Skött kontrakt och pant

Repsat på MKs 94e årsfest

Deltagit på Sykväll på kåren

Flyttat tillbaka saker till kåren från Niord

Deltagit på Fullmäktigemötet där det valdes nya kommittéordföranden och skattmästare

Anton Mattsson 

Updaterat sociala medier

Uppdaterat hemsidan

Jobbat på verksamhetsplanen

Jämlikhetsarbete

Repsat på MKs årsfest

Selma Lumio 

Representerat under HUS 154 årsfest

Deltagit på Toppglögg

Besökt SLS arkiv för  att kolla gamla protokoll

Deltagit på möte gällande arbetsordningsrevidering

Praktiska förberedelser gällande fackeltåget

Ordnat och deltagit på Sykväll på kåren