Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 37/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 37/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 23.11.2022 kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, William Sundell, Emma Lindvall, Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl. 10:05  av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen har fastslagit förslag på revisor med suppleant samt två inveteringsmän med suppleanter.
  • Styrelsen har valt att lediganslå årets sista kvartalets Hankeit 
  • Styrelsen har beviljat två projektbidrag
  • Styrelsen har beviljat undantagslov åt CN för bastufest 26.11.2022
  • Styrelsen har beslutat om att uppbära utrymmespant

Anmälningsärenden

  • Styrelseledamot Holmberg meddelar att FSF förbundsmöte gick av stapeln 17-19.11.22.
  • Styrelseledamot Mattsson meddelar att lördagen 19.11.22 arrangerades halarutdelningen där gulisarna officiellt blev hankeiter.

Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

Rekreationsdag på Megazone tillsammans med ekonsek och gensek

Takeovers på instagram angående rekrytering till styrelsen

Emilia Winqvist

Hanken:

Ledningsgruppens mötesdag i Vasa

Förberedelser inför ledningsgruppens möte

Kontakt angående Lucia

SHS:

Möte med Ida

Diskussion om Haba projektet

FSF förbundsmöte Tor – Lör

Tal på halarutdelningen

Övervakat på halarutdelningen

Möte med SSHV om Haba

Förberedelser inför inofficiella mötet

Stöd med ansökande till styrelsen

Möte med äldremannarådet

Möte med Ekonsek om ekonomin

Skött ärenden relaterat till ekonomin

Möte med SESS

Externa parter

Möte med Weixin från KY

Prep för ekonomernas förbundsmöte med KY och TuKY

Möte med KPV om ekonomernas förbundsmöte

Möte med Martin Paasi om ekonomerna

Ida Havunta

Möte med SSHV gällande HaBa-projektet 

IG takeover

Deltagit på FSF förbundsmöte i Korpilampi

Förberedande för UPO-efterträdare 

Möte med Emmi

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Skrivit kontrakt och tagit emot pant

Repsat på Halarutdelningen

Funderat ut lösningar för hur bokningssystemet skulle kunna göras bättre

Pippi Blomqvist 

Diskussioner med kandidater för styrelseansökan 

Deltagande i SHVS webinar “Opiskelukykypäivä 2022 -Buustia opiskeluun -verkkotyöpaja” 

FSF förbundsmöte 

Möte med Hanken om forskningsprojektet om nätverkande 

Representation samt övervakning på Halarutdelning 

Anmält SHS till Joulupuu-kampanjen samt skapat Facebook-evenemang för SHS Tomteverkstad 

William Sundell

Ordnat Company of the Week med EY

Spelat Beach Volleyboll med Näringslivsutskottet

Möte med ett svenskt företag

Jennifer Holmberg 

FSF förbundsmöte på Korpilampi

IG takeover

WSC-möte

Dagligt styrelsejobb

Anton Mattsson

Designat SOME inlägg på hemsidan och sociala medier

Gått igenom min mailbox

Har tillsammans med William fört tillbaka bord till Thorax

Selma Lumio

Möten gällande fackeltåget 6.12

FSF förbundsmöte

Möte med svenskt företag

Delat ut halare och flyttat kåren