Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 36/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 36/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 16.11 kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, Hampus Nordin, Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl. 10:04 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Beviljade ÅFK att använda SHS emblem under årsfesten enligt ansökan
  • Beslutade att öppna ansökan till SESS styrelse för 3 personer och till SESS förvaltningsråd för 2 personer
  • Beslutade att välja Pia Blomqvist till SHS representant i SHVS delegation 2023-2024
  • Beviljade undantagslov åt Gulnäbbskommittén

Anmälningsärenden

  • Ordförande Winqvist och ledamot Lumio har representerat på TYY:s 100 års jubileum.
  • Hankdammen ordandes på fredagen av PK och inbjudna var gäster från MK och SSHV.

Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Mötet avslutas kl. 10:11 av ordförande Winqvist

Styrelsens aktiviteter

36/2022

Gemensamma

Konstituerande FM-möte

Rektorskaffe

Prorektorsmöte

Emilia Winqvist

Hanken:

Kontakt om skolning med rektor

Förberedelser inför ledningsgruppens möte

Ärenden relaterad till HABA projektet

SHS:

Möte med Emilia från SSHV

Lunch med generalsekreterare

Diskussion med styrelse bildare kandidater

Diskussion om rekrytering av styrelsen

Möte med Ida

Möte med FSF delegationen

Intervju av FSF kandidater till styrelsen

Möte med Sampo från AYY om ARA finansiering

Bearbetat på verksamhetsplanen och budgeten

Kylterihuone möte

Diskussion med Anton

Träff med presidiet

Externa parter:

Diskussion om FSF förbundsmöte och förhandlingar

TYY 100 års årsfest

Möte med ekonomerna om ekonomit lounge

Genomgång av Ekonomernas förbundsmöte

Bidragit med åsikt till Niords styrelsemöte

Ida Havunta

HaBA-arbetet

FM-skolning (deltagande & presentering av intern intressebevakning)

Förberedning för FSF förbundsmötet tillsammans med SHS delegation

Möte om studiemiljöenkäten

Övervakat Hankdammen

Kylterihuone möte 

Planering av UU möte 

Pippi Blomqvist 

Hjälpt med Glöggrundans biljettsläpp 

Möte med studiepsykologen om fortbildning till StödHankeiterna samt stödfunktioner för ombuden 

Förberedande arbete för revidering av ombudens arbetsordning samt SHS Code of Conduct 

Arbete med verksamhetsplanen 

Ifyllning av SHVS enkät för inspektion av Hankens studiemiljö tillsammans med Ida samt Emilia och Clara från SSHV 

Representation på Hankdammen 

Planering av SHS Tomteverkstad och samarbete med Joulupuu 

Projekthantering 

Diskussioner med kandidater för styrelseansökan 

Lite sjukledigt <3 

Jennifer Holmberg 

Förberedning för FSF förbundsmötet tillsammans med SHS delegation

Kylterihuone träff

Möte Hankens styrelse

I Lissabon med Lyran hela veckan så därför mindre SHS-jobb

Selma Lumio 

Ordnat glöggrundan biljettsläpp

FSF delegations möten

Övervakat EC:s Techno Night och PK:s Hankdammen

Representerat på TYY:s årsfest

Möte med Hanken

William Sundell 

Gjort en sista push med Näringslivsutskottet för att få företag till Summer Job Evening

Skrivit under ett första gemensamt kontrakt mellan SHS&SSHV och ett företag

Möte med Unisport för att utveckla samarbete

Möte med Hanken

Bistått Idrottskommittéen i spons sökande till Academic Classic

Anton Mattsson 

Designat SOME inlägg

Uppdaterat sociala medier samt hemsidan

Gjort nya emailkedjor

Skapat nya SHS konton

Fortsatt med flytten tillbaka till kåren

Korsinerat takeovers på IG storyn

Jobbat på verksamhetsplanen

Hoppat in på ett möte med Hanken och SHVS om studiemiljön

Hampus Nordin 

Hanterat bokningskalendern

Skrivit kontrakt och tagit emot pant

Deltagit på Hankdammen

Deltagit på Källarkväll

Löpande kontakt med husbolaget

Delatigt på FM skolning och skifte

Hjälpt till på Glöggrundan biljettsläppet

Selma Lumio 

Ordnat glöggrundan biljettsläpp

FSF delegations möten

Övervakat EC:s Techno Night och PK:s Hankdammen

Representerat på TYY:s årsfest

Möte med Hanken