Mötesreferat

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 13/2022

Svenska Handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 13/2022

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och

mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: Måndag 28.11.2022 kl. 18.01-21.24

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. kl. 18.01.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Fullmäktige valde ordförande för Exchange Committee 2023
  • Fullmäktige valde ordförande för Informationskommittén 2023
  • Fullmäktige valde arbetsgrupp för revideringen av studentkårens jämlikhetsplan och jämlikhetspolicydokument
  • Fullmäktige valde ordförande för Äldremannarådet 2023
  • Fullmäktige valde ordförande för Programkommittén 2023
  • Fullmäktige valde ordförande för Idrottskommittén 2023
  • Fullmäktige valde ordförande för Casa Nostra 2023
  • Fullmäktige valde skattmästare för Casa Nostra 2023

Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 21.24.