Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 27/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 27/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 14.9 kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell (10:57), Hampus Nordin, Jennifer Holmberg (10:31), Anton Mattsson, Selma Lumio

Emma Lindvall

Mötet öppnades kl. 10:06 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen bestämde att ledamöterna Blomqvist och Havunta representerar SHS på StudOrgs årsfest, ledamöterna Holmberg, Mattsson och Sundell representerar på TuKys årsfest samt ledamot Lumio och ordförande Winqvist på Pörssis årsfest.
  • Styrelsen godkände SHS välmåendeenkät med ändringsförslag och språkgranskning
  • Projektbidrag till Gulnäbbskommittéen godkändes
  • Ansökan för en ny klubb, Hanken BBall, godkändes

Anmälningsärenden

  • Ledamot Blomqvist anmälde att jämlikhets- och trakasseriombuden representerade på Gekkos och EC:s Amazing Race
  • Ordförande Winqvist anmälde att nästan hela styrelsen var på plats under Gulismiddagen
  • Ordförande Winqvist anmälde att studentkåren hjälpte till vid Hankens tackfest till donatorer
  • Ordförande Winqvist anmälde att Hanken ordnat ett Välkommen tillbaka till Hanken -jippo för att locka tillbaka studerande till campus. Även studentkåren deltog

Övriga ärenden

  • Nästa veckas möte hålls kl. 9

Mötet avslutas kl. 11:24 av ordförande Winqvist

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

FSFs fadder på besök

Förberedelser för FM mötet 7/2022

Ordförande Utskottets möte

Emilia Winqvist

Utredning av tillgänglighet av Casa toaletter

Kårens koppi tur

SESS möte

Deltagit på Hankens tackfest

Möte om utrymmen och disciplinära åtgärder

Möte med HUS och ÅAS ordförande om språkfrågan

Kontakt med presidiet

Kontakt med gensek kandidat

Motiverings brev för FSF delegation samt generalsekreteraren

Diskussion med Casa Nostra

NCBE mötes genomgång

Utbildningsrådet möte

Diskussion Linda

Kontakt UR studerande representanter

Tillbaka till Hanken karneval

Förberedelser officiella och inofficiella möten

Understödsförening möte

Alumnverksamhet möte

Möte om FSFs material för förbundsmötet

Anton Mattsson

Representerat ombuden tillsammans med Pippi på Amazing Race

Designat SOME material till sociala medier och hemsidan

Skapat G-suite konton till nya användare

Designat material till Stadirundan

Sammanställt delar av SEHP planerna till en presentation

Varit sjuk:(

William Sundell

Möte med Hanken gällande HND

Möte med Hanna Westman gällande hennes keynote

Kalendern full som en kastrull från morgon till kväll

Ida Havunta

Varit sjuk

Repsat UU & styssen på Gulismiddagen

Hjälpt till med förberedelser för Hankens tackfest

Möte om utrymmen och disciplinära åtgärder kopplat till dessa

Möte med Tobias 

Suttit i Kårens koppi 

Gått igenom en sista granskning för Välmåendeenkäten

Möte om FSF’s material för förbundsmötet

Löpande UPO & stysseärenden

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Deltagit på Inledande silliz

Övervakat Gulismiddagen

Möte om utrymmen med CN

Hemma sjuk under tisdagen

Haft discoland och tittat på ljudsystemet… IGEN

Pippi Blomqvist

Representerat ombuden på Amazing Race 

Deltagit i OPHY-nätverkets möte 

Representerat styrelsen och socialpolitiska utskottet på gulismiddagen 

Arbete med välmåendeenkäten 

Möte med BEtty Fvck inför välmåendeveckan 

Möte med Emmi, Jennifer och Ida om FSF 

Förberedelser inför, deltagande samt representation av StödHankeiterna på Hankens välkomstkarneval 

Deltagit på infotillfälle för “Ympäristötunteiden äärellä” av Nyyti 

Generalsekreterarens uppgifter
Arbete med Välmåendeveckans program 

Uppdatering av kontaktuppgifter relevanta för sopo 

Jennifer Holmberg

Varit i aktiv roll under FSF fadderbesök

IBU-möte och planering av handoverprocess av projektet Högskola i rörelse

Reppat på gulismiddagen

Varit med och skapat styrelsens förslag på delegation till FSF förbundsmöte

Möte med intressebevakarna inför FSF höstseminarium