Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 7/2022

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 7/2022

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors (Arkadiagatan 22), rum V105 på Hanken i Vasa (Biblioteksgatan 16) samt mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: Tisdag 13.9.2022 kl. 18.03-19.15

Mötet öppnades av ordförande Emma Lindvall kl. 18.03.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

– Fullmäktige valde medlemmar till SHS delegation till FSF:s förbundsmöte
– Fullmäktige slog fast tidpunkten för nästa fullmäktigeval
– Arbetsgruppen presenterade sitt reviderade utkast av stadgarna och fullmäktige remitterade ärendet till styrelsen
– En budgetuppföljning av Q2 hölls av ekonomisekreteraren
– Fullmäktige valde studeranderepresentanter till Universitetskollegiet

Mötet avslutades kl. 19.15 av ordförande Emma Lindvall.