Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 8/2022

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 8/2022

Plats: Mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: Söndag 18.9.2022 kl. 15.33-15.56

Mötet öppnades av ordförande Emma Lindvall kl. 15.33.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
– Fullmäktige valde generalsekreterare för SHS

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall kl. 15.56.