Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 26/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 26/2022

Plats: Microsoft Teams

Tid: 7.9 kl. 12:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio

Emma Lindvall

Mötet öppnades kl. 12:02 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen bestämde att ledamöterna Havunta och Holmberg representerar SHS på Prodekos årsfest, ledamöterna Mattsson, Nordin och Winqvist representerar på Preemios årsfest samt ledamöterna Blomqvist och Havunta på MPPK:s årsfest.
  • Styrelsen beslutade att flytta två kommande styrelsemöten till nya tidpunkter. Mötet den 21.9 flyttades till kl 9.00 och mötet 28.9 till 12.00.
  • Styrelsen valde att föreslå till Fullmäktige för godkännande Emilia Winqvist, Jennifer Holmberg och Ida Havunta som ordinarie delegater till FSF:s förbundsmöte och Pia Blomqvist, Selma Lumio och Emma Lindvall som suppleanter.
  • Styrelsen föreslog representanter till Utbildningsrådet och Akademiska rådet och till Universitetskollegiet
  • Styrelsen lediganslog en suppleantplats i Institutionsrådet för finansiell ekonomi
  • Styrelsen har beslutat att bevilja Casa Nostra undantagslov att vistas i studentkårens utrymmen efter tidsbegränsningen efter Gulismiddagen den 10.9

Anmälningsärenden

  • Ordförande Winqvist anmälde att styrelsen representerat SHS vid SSHV:s gulisintagning uppe i Vasa
  • Ordfrörande Winqvist anmälde att styrelsen deltagit på sitt första möte med Hankens nya rektor, Ingmar Björkman. På mötet inmundigades espresso. 

Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

Fullmäktige möte 6/2022

Deltagit på Hanken Helsingfors Inskription

Möte med Ingmar om studentkårens verksamhet

Delatgit på SSHVs gulisintagning

Emilia Winqvist

Skrivit tal inskriptionerna

Åkt till Vasa för deras inskription

Träffat internationella studerande i Vasa

Möte med Ida

Tillbaka till Campus möte

Förberedelser styrelsemötet

Träffat gensek kandidat

Kommunikation presidiet

Understödsföreningen möte

Kontakt med Niord om deras styrelsemöte

Fixat lönerna

Skött ekonomiförvaltningen

Skött Genseks e-post samt andra uppgifter

Kontakt med kårmedlemmar

Diskussion om förbundsmöte ärenden

Stött styrelsemedlemmar i deras arbete
Doskussioner med Sparf

Jobbat på stadgorna

Pippi Blomqvist

Delat ut läsårsdekaler i kårens koppi 

Planerat Välkommen tillbaka-evenemanget med Hanken 

Ånjutit måndagsglass på kåren 

Generalsekreterarens uppgifter

Förmedlat SHS hälsningar till SHVS

Rekryteringsinsatser 

Arbete med välmåendeenkäten 

Lett sopoutskottsmöte 

Representerat ombuden på Amazing Race 

Ida Havunta

Suttit i kårens koppi och delat ut läsårsdekaler

Rekryteringsinsatser

Hjälpt till med välmåendeenkäten

Svarat på mail och andra löpande UPO-saker

Möte med Emmi

Konsumerat den goda vardagsglassen på kåren

William Sundell

Hållit höstens första möte med Näringslivsutskottet och efterföljande AW på Mr. Don

Planerat och organiserat Halarteamets Kickoff möte

Ordnande inför HND

Grubblat på Summer Jobs Night

Selma Lumio

Möten med Hanken gällande Välkommen tillbaka evenemanget

Möte gällande samarbete med Rekom

Deltagit på Hankens inskription

Hållit möte med andra studentorganisationer gällande den gemensamma appron

Träff med kommittéordföranden

Hjälpte till med välmåendeenkäten

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Delat ut nycklar

Fixat tre trasiga bord

Jennifer Holmberg

Deltagit och sjungit på inskriptionen

Suttit i kårens koppi och delat ut läsårsdekaler

Headhuntat delegationskandidater för FSF förbundsmöte

Löpande saker och den icke-sinande inboxen

Anton Mattsson

Agerat mötessekreterare och skrivit färdigt protokoll

Designat material till SOME samt uppdatera hemsidan

Skrivit under kontrakt för uthyrning av utrymmen

Tagit emot och gått igenom kåren med de som kommer att fixa golven

Samlat in material till nyhetsbrev

Gått igenom och kontrollerat utrymmen efter veckoslutet

Haft möte med Emilia angående CVNs marknadsföring och synlighet före fullmäktigevalet

Delat ut läsårsdekaler i kårens koppi 

Representerat ombuden på Amazing Race