Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 18/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsemöte 18/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 18.05.2022 kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Selma Lumio, Sinéad Obrey,

Mötet öppnades kl. 10:00 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Beslutat att bevilja Casa Nostra undantagslov för användning av kårens utrymmen den 28.5 i samband med avslutande sitz.

Anmälningsärenden

  • Ledamot Lumio anmäler att årsfestveckan är i gång

Mötet avslutas kl. 10.04 av ordförande Winqvist

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

Förberedelser inför årsfesten

Förberett material inför fullmäktigemöte

Emilia Winqvist

Möte med presidiet

Möte med stadge gruppen

Fyramannarådet möte med EC, MC
Möte med Hanken om hållbarhet

Möte om trivsel på Casa

Skrivit tal inför årsfesten

Förberedelser inför årsfesten

Jobbat på stadgorna

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Casas herr-WC remppa är klar

Meddelat Selco om kårens toaletter som spolar dåligt

Försökt lösa problemet med Casas ljud- och ljussystem

Deltagit på Farewell Dinner som ordnades av EC

Pia “Pippi” Blomqvist 

Möte med Hanken gällande hållbarhet 

Möte med SHVS Ledningsgrupp 

Möte med fullmäktigepresidiet om jämlikhetsförfaranden i personval 

Koordinerat arbetet med sopoutskottet 

Planering av tutorutbildningen och rekryteringsutbildningen 

Deltagande i riksdagsvalets sektormöte med FSF 

Möte med ÅAS 

Koordinering och planering av Pride 

Ida Havunta

Möte med presidiet

Jobbat med Equis och intervjuat inför det

Möte med Hanken (Elise, hållbarhet)

Hållit vårens sista UU-möte

Blickat fram mot hösten och planerat kommande termin från UPO-synvinkel

Veckomöten och dagligt UPO-fix

William Sundell

Haft sista NU mötet för våren och lagat mat åt mina kära utskottsmedlemmar

Fakturering av företag

Anton Mattsson

Uppdaterat Sociala medier samt hemsidan

Designat SOME inlägg

Planerat jämlikhets skolning åt Gekkos tutorer

Beställt mera planscher till kåren

Jennifer Holmberg

HOAS nomineringsnämndsmöte

Deltagit i workshop med styrelsen och Hanken-representant om Hankens hållbarhetsarbete samt hur hållbarhets syns i utbildningen

FSF riksdagsvals-live

Deltagit i keynoten på HOAS Asumisen foorumi

Day-to-day uppgifter

Selma Lumio

Planerat Pride evenemang

Möte med Rekom gällande kommande evenemang

Planering av Kårsemi

Förberedelser inför årsfesten, deltagit på årsfestveckans evenemang