Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 17/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsemöte 17/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 11.5.2022 kl. 13:01

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, Sinéad Obrey, Emma Lindvall 

Mötet öppnades kl. 13:01 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Anton Nilsson valdes till Kvartalets Hankeit 
 • Styrelsen beviljade undantagsvis Exchange Committeen att få ha Bastujatkon i samband med sin Farewell sitz
 • Styrelsen beviljade ÅFK:s projektbidragsansökan

Anmälningsärenden

 • Styrelsen har närvarat vid Nordic Forum i Köpenhamn, Danmark
 • Styrelsen har representerat SHS vid KY:s årsfest

Övriga ärenden

 • En stulen skylt från Köpenhamnn lämnades i Köpenhamn

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Varit på Nordic Forum i köpenhamn
 • Pro rektorsmöte 
 • KYs årsfest samt sillfrukost

Emilia Winqvist

 • Möten med stadge gruppen
 • Ordnat ordförande middag
 • Möte med Ekonsek om ekonomin
 • Diskuterat trivsel på Casa
 • Material inför ekonomernas förbundsmöte
 • Hjälpt studentkårs medlemmar med diverse ärenden

Hampus Nordin

 • Hanterat bokningskalendern
 • Svarat på mail
 • Deltagit i en workshop angående interna relationer under Nordic Forum i Köpenhamn

Jennifer Holmberg

 • Hanken Sustainability Group möte
 • Tagit hand om norrmännen under KY:s årsfesthelg och erbjudit logi
 • Deltagit i diskussionsgruppen om externa relationer och intressebevakning under Nordic Forum i Köpenhamn
 • Tacklat inboxen

Pia “Pippi” Blomqvist

 • Planering av rekryteringsskolning 
 • Koordinering av Helsinki Pride samt sponsansökning 
 • Planering av tutorutbildningen 

Anton Mattsson

 • Designat pride halarmärke
 • Designat some material
 • Uppdaterat sociala medier samt hemsidan
 • Deltagit i workshop om kommunikation under Nordic Forum
 • Samlat in material till nyhetsbrevet

Selma Lumio

 • Deltagit i möte kring utveckling av alumniverksamheten
 • Deltagit i workshop om evenemang och internationella ärenden under Nordic Forum
 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse ärenden
 • Målat en fågelholk till KY:s årsfestgåva

Ida Havunta

 • Fortsatt Equis-arbete
 • Möten och fortlöpande UPO fix
 • Sjukledig