Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 5/2022

MÖTESREFERAT FÖR FULLMÄKTIGEMÖTE 5/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR 

Fullmätiges möte 5/22 

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa samt mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: Tisdagen 24.5 kl. 17.30

Mötet öppnades av ordförande Emma Lindvall kl. 17:36

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen redogjorde för uppföljningen av implementeringen av verksamhetsplanen för 2022 
  • Fullmäktige valde ordförande för Årsfestkommittén 2022–2023
  • Fullmäktige diskuterade arbetsgruppens, stora utskottets och styrelsens utkast till reviderade stadgar
  • Fullmäktige diskuterade om förbättring av fullmäktiges image 

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall kl. 21:23