Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 19/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsemöte 19/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 25.5.2022 kl. 10:01

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Selma Lumio, Sinéad Obrey, Emma Lindvall 

Mötet öppnades kl. 10:01 av ordförande Winqvist 

Anmälningsärenden:

Ledamot Winqvist anmäler att SHS har firat årsfest fysiskt igen efter två år och att festen var verkligen Universums Bästa Fest. 

Ledamot Blomqvist anmäler att efter Universums Bästa Fest har kansliet också fått vara med på fest och att det har konstaterats att det går att övernatta där om nöden faller. 

Ledamot Lumio anmäler att SHS representerats vid AYYs årsfest.

Ordförande Winqvist anmäler att hon deltog vid Ekonomernas Förbundsmöte.

Ledamot Lumio anmäler att Hankens rektor Karen Spens var med på sin första och sista akademiska sillfrukost.

Övriga ärenden:

Centralvalsnämndens uppsättning av kandidater godkändes. 

Klubbansökan beviljades för HankF1.

En projektbidragsanskan avslogs.

Undantagslov för utrymmesanvändning beviljades. 

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på SHS årsfestsfestligheter
 • Tagit hand om nordiska gästerna
 • Deltagit på vårens sista fullmäktigemöte
 • Presenterat åt fullmäktige situationen med impelementeringsplan
 • Rektorskaffe

Emilia Winqvist

 • Möte med ÅAS om språkfrågan i FSF
 • Husbolagsmöte
 • Ekonomernas förbundsmöte fysiskt i Vasa
 • Deltagit på AYYs årsfest samt sillfrukost
 • Canon möte om t.ex. Ukrainasituationen
 • Haft utvecklingssamtal
 • Deltagit på diskussionstillfälle angående FSFs stadgerevidering
 • Deltagit i ekonomerna opetus palkinto nomineringsgrupp och valt pristagare
 • Haft möte med Tradbörs arrangörerna
 • Förberett och presenterat arbetsgruppens samt styrelsens stadge förslag

Ida Havunta

 • Equis Equis Equis
 • Veckomöten 
 • Möte med Sören om post pandemic teaching
 • Universitetskollegiet möte 
 • Vardaglig UPO-fix

Pia “Pippi” Blomqvist 

 • Utbildning för tutorerna om studentkårens jämlikhetsinitiativ 
 • Möte med Svenska Hälsoarbetsgruppen 
 • Genomfört utbildning i Första Hjälpen för Psykisk Ohälsa 1 av MIELI ry 
 • Möte med UniSports ledningsgrupp 
 • Koordinering av Pride och höstens Välmåendevecka 

Hampus Nordin

 • Hanterat bokningskalendern
 • Beställt mera handpapper
 • Fixat en förrådsdörr
 • Fixakt Casas ljudsystem för 370e gången…
 • Husbolagsmöte och middag
 • Köpt ny dammsugare till kåren

Selma Lumio

 • Förberedelser inför Helsinki Pride
 • Förberelser inför SHS årsfest
 • Representerat SHS under AYYs årsfest och deltog i uuteen nousuun på Otnäs
 • Utvecklingssamtal med ordförande