Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 20/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsemöte 20/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 28.6.2022 kl. 08:30

Närvarande:

Emilia Winqvist, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Selma Lumio, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Sinéad Obrey

Mötet öppnades kl. 08:32 av ordförande Winqvist 

Anmälningsärenden:

Ledamot Lumio anmäler att SHS styrelse representerats vid Finlands Studentkårers Förbunds årsfest, rektorsskifte, SSHV:s sommarträff, samt ordnat ett lyckat kårsemi.

Ledamot Holmberg anmäler att det var fråga om Finlands Studentkårers Förbunds 100-års jubileum.

Övriga ärenden:

Ett undantag för instruktionerna i grafiska manualen beviljas i syftet att få stödja Pride samt i samband med anordnandet av evenemang under det.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på HEKOs borgbacken dag
 • Deltagit på Finlands Ekonomers träff för kylteriföreningars styrelser
 • Förberedelser inför sommarlovet
 • Haft utvecklingssamtal

Emilia Winqvist

 • KPV möte om tex ekonomernas välmåendevecka
 • Haft utvecklingssamtal
 • Diskussion kring SESS och deras tankar om stadgrevidering
 • Varit på HUS storsits
 • Haft EQUIS intervju
 • Genomgång av Genseks semesterärenden
 • Fysiskt möte om alumnverksamhet med Kurator samt UFs ordförande
 • PJ kahvit med övriga studentkårsordföranden
 • Diskuterat med aktiva karenstid på Hanken
 • Möte med Sören
 • Samtal med kåraktiva om diverse ärenden
 • Sommarträff mellan SHS x SSHV
 • Svarat på ärenden då Gensek varit på semester
 • Skrivit ut kåraktivitetsintyg för utbyte
 • Möte med alumnverksamhets gruppen
 • Planerat stadgeprocessen med SU och Styrelsen
 • Fyrammanråds möten MC/EC/IHD/ÅFK
 • Niords styrelseskiftesmiddag
 • Hjälpt med kårsemi och deltagit på den
 • Planering av Pride
 • Utlåtande angående Pride paraden
 • Firat FSF 100år
 • Möte angående NCBE
 • Kontaktat professorer angående NCBE
 • Skrivit tal åt Karen
 • Fixat avskedsgåva Karen
 • Deltagit på rektorsskifte
 • Möten angående Hankens välkommen tillbaka evenemang
 • Övriga ekonomiska ärenden och löpande saker

Ida Havunta

 • Inlämning av Equis
 • Skrivande av texter till Gulishankeiten
 • Kontakt med NHH & Sasse gällande exkursion

Pia “Pippi” Blomqvist 

 • Möte med SHVS och FSF 
 • Hjälpt till med EQUIS-intervjuer 
 • Representerat SHS på HUS Storsits på Senatstorget 
 • Tagit del av resultaten för ABS-undersökningen 
 • Representerat på Universum Awards 2022 via NU 
 • Sommarträff med SHS x SSHV 
 • Deltagande på staderevideringsmöte med SU 
 • Möte med Hankeiternas Välmåendegrupp 
 • Möte med representanter för Students at Pride 
 • Möte med sopoutskottet 
 • Möte med Hanken och SSHV om höstens evenemangsplanering 
 • Hjälpt till med anordnandet och arrangemangen kring Kårsemi 
 • Hjälpt till med översättningen av jämlikhetsplanen från svenska till engelska 
 • Representerat på FSF 100-års jubileum 
 • Fixat StödHankeit-certifikat 
 • Deltagit på rektorsskifte 
 • Möte med SSHV om jämlikhets- och trakasseriombudens roller 
 • Planering av höstens evenemang och koordinering av samarbeten 
 • Koordinerat gästblogginlägg om välmående för sommaren och hösten 
 • Planerat höstens Välmåendevecka 
 • Planerat, koordinerat och delegerat praktiska arrangemang kring SHS Pride evenemang Students at Pride
 • Skrivande samt publicerande av mötesreferat på svenska och engelska

Hampus Nordin

 • Hanterat bokningskalendern
 • Sommarträff med SHS x SSHV

Selma Lumio

 • Hjälpt med EQUIS intervjuer
 • Sektorträff med Finlands ekonomer och HEKO-dag
 • Representerat på HUS storsitz på Senatstorget
 • Ordförandeutskottets sista möte före sommaren
 • Möte med Master’s Committees ordförande
 • Möte med kuratorn gällande alumniverksamhet
 • Möte med UF gällande alumniverksamhet
 • Representerat på SASSEs sommarfest
 • Möte med Sören
 • Deltagit på SSHVs och SHS sommarträff
 • Möte med SU gällande stadgerevideringen
 • Deltagit i möten gällande planering av Pride firandet
 • Planerat, koordinerat och arrangerat Kårsemin
 • Representerat på FSFs jubileumsårsfest
 • Deltagit i diskussion gällande Pride temats tillämpning till SHS logo
 • Träff med EC:s ordförande gällande hyresavtal
 • Deltagit i skolans rektorskifte
 • Möte med Hanken gällande skolans Välkommen tillbaka evenemang
 • Hämtat ut och tagit emot sponsorprodukter inför Pridepicknicken

Anton Mattsson

 • Sommarträff med SHS x SSHV
 • Hjälpt till med ordnandet av kårsemin, samt deltagit
 • Haft utvecklingssamtal med Emmi
 • Deltagit på rektor skiftet
 • Möte med Fafa och om alumnverksamheten
 • Deltagit på mötet om stadgarevideringen
 • Designat pride animation

Jennifer Holmberg

 • Valt rektor på Hankens styrelses sista möte för våren
 • Sektorträff på Finlands ekonomers HEKO-dag
 • Deltagit i ABS-studerandeenkätens delgivning av resultat 
 • Deltagit i rektorsskiftet
 • Deltagit aktivt i diskussionen om SHS logo i pridefärger

William Sundell

 • Kontaktat företag gällande Hanken Network Day
 • Bett om offert för halarna av diverse företag