Blogg

Hur är dina känslor inför sommaren?

Ska du arbeta eller studera? Blir det kanske båda två, eller är du osäker på vad som kommer att hända? Har du möjligtvis planerat in något speciellt, eller kommer du ha en period där du tvärtom gör absolut ingenting?

Något som alltid är aktuellt för studenter i någon form, förutom själva studierna, är arbetslivet. Jobbet, eller flera jobb, kan finnas vid sidan av studierna, eller så kan studierna ske vid sidan av arbetet. Det är inte ovanligt att rollerna skiftar, eller att båda samexisterar. Jobbets betydelse för studenten kan också skifta, men idealet för många är troligtvis att jobbet helst skulle vara inom samma bransch, eftersom några av de viktigaste anledningarna (att arbeta) är för att utveckla färdigheter inför arbetslivet eller att främja sina egna mål karriärmässigt (TEK 2020, Eurostudent VI 2018).

Det finns både för och nackdelar med att jobba och studera samtidigt. I bästa fall kan jobbet öka den egna studiemotivationen, bidra med en höjd inlärningsförmåga och fungera som stöd till studieprestationen. Å andra sidan kan en för tung arbetsbörda ha en negativ inverkan på studentens ork, motivation och studietakt. (Eurostudent VI 2018) Många jobbar också generellt för att höja sin inkomst, speciellt under sommarmånaderna.  (SYL 2019) Studiemedlet har även den inkomstgränser, vilket fordrar planering för hur mycket och när en kan jobba. Kombinationen av jobb och studier kan likställas ett tveeggat svärd (Eurostudent VI 2018). Ansvarsfullt brukat och noga balanserat ger svärdet en oslagbar fördel samt stöd och säkerhet i vardagen, men oförsiktigt använt kan den lika snabbt skapa kaos och ibland skada. Oavsett för och nackdelarna så kan kombinationen vara intensiv, och som en följd finns det studenter som inte har haft ledigt på länge.  

Det kan alltså vara svårt för studenter att återhämta sig, eftersom återhämtning kräver tid och det kan betyda att man behöver ledigt. Alla återhämtar sig på olika sätt, men generellt är det svårt att planera in tid att varva ner när ens existens mer eller mindre går ut på att hela tiden prestera. Förutom studierna och jobbet kan det också finnas andra omständigheter att ytterligare ta hänsyn till, exempelvis familjeliv osv. 

”Hur skulle du vilja återhämta dig?” 

Oavsett preferens så är kanske det allra viktigaste att inte göra återhämtning till en värdefråga. Med det menas att man tänker i tankebanor som likställer vila eller semester som något man förtjänat. Ledigheten kan i sådana sammanhang bli något som det sen känns konstigt att unna sig, eftersom vila är något man gör först när allt är klart. (Kujala 2021)  I samma veva kan det vara enkelt att förbise hur mödosam arbetsprocessen faktiskt varit hittills – oavsett om den gått bra eller inte. 

Ledighet är tiden som tas till återhämtning. Alla behöver återhämtning i någon form – det gör även du, det är fullt naturligt och det behöver inte förklaras mer än så till någon annan. En plan för individens välmående kan kartläggas i dialog med instanser som spelar in i individens liv. Vi på Nyyti ry erbjuder gärna också stöd genom bl.a  vår hemsida, chattar och kostnadsfria självhjälpskurs

Jag önskar dig, kära student, en otroligt skön och fantastisk sommar!

Inlägget är skrivet av gästbloggaren Linda Lindström, sakkunnig vid organisationen Nyyti ry som verkar för bättre psykisk hälsa hos studerande.